Frågor från demon om kompletteringsflödet

30 mars höll vi en demo för dig som jobbar med företagsstöd i Nyps 2020 och andra intressenter. Anledningen var att vi har utvecklat möjligheten att skicka ut och få in kompletteringar genom Nyps 2020.

Vi har samlat frågor och svar från demon för dig som inte kunde vara med eller ta del av svaren igen.

Kompletteringsfunktionen införs vid nästa release, om inget oförutsett inträffar, 6 april 2022. (Det här har tyvärr blivit ändrat till 11 april).

 Ja, det går en avisering till ärendets kontohavare och till de personer som kontohavaren delat ärendet med.

Vi har inget stöd för det i dagsläget, men tar med önskemålet till arbetet framåt.

Kontohavarens mailadress är verifierad - den är alltid korrekt. Däremot kan kontohavaren dela ansökan till felaktiga mailadresser. Men vi har alltid en korrekt mailadress på ärendet.

Det blir samma förfarande som idag. Vi får kontakta företaget och se vad som har hänt. Behöver ärendet flyttas till en ny kontohavare kan det göras av teknisk support.

Begäran om komplettering är i sig ett bifogat dokument, men om handläggaren vill skicka ut flera dokument samtidigt går det bra. Så länge alla dokument ligger i samma handling i Nyps 2020.

Det fungerar precis som när du importerar ett dokument direkt till en handling. Dokumentet visas både i handlingen och i dokumentlistan. Du kan se dokumentlistan som en bruttolista över de dokument som finns i ärendet, medan samma dokument är lite mer sorterade i och med att de läggs in i en handling

I och med att den inkomna kompletteringen ligger i en handling är den diarieförd i Nyps 2020. De organisationer som diarieför i ett annat system måste fortfarande diarieföra kompletteringarna i det systemet också.

I Min ansökan visas att kompletteringen skickats in. Där visas också filnamnen på de filer som skickats in. Sedan är det upp till sökande att spara och förvara sina filer på det sätt de finner bäst.

Vi har i dagsläget tre etiketter i Nyps 2020. Etiketten Komplettering efterfrågad sätts av handläggaren just när en komplettering har efterfrågats.
När den etiketten satts, följer det med en etikett som heter Kompletteringstid passerad. Denna etikett sätts automatiskt och är inaktiv i tre veckor, det vill säga under tiden sökande har på sig att inkomma med kompletteringen.

När kompletteringen har inkommit på ärendet, sätts etiketten Komplettering inkommen automatiskt på ärendet.

När en komplettering kommer in på ett ärende sätts en etikett som heter Komplettering inkommen på det. Det här sker automatiskt. Etiketten kan läsas både från ärendelistan och inne i ärendet.

EU-stöden har visat stort intresse för det här och kommer införa det så snart som möjligt. Projektmedlen är i hög grad beroende av utvecklingen inom EU-stöden, så vi gissar att det kommer att införas där också, men att EU-stöden kommer behöva vara först.