Nyps 2020 och Min ansökan - nytt stöd till drivmedelsstationer

Ett nytt stöd till drivmedelsstationer byggs i våra system. Det här innebär att du kommer handlägga ärendena i Nyps 2020 och att den sökande söker stödet via Min ansökan. Vi siktar på att lansera drivmedelsstödet under maj 2022.

Porträttbild på en man.

Anders Runnholm

Bakgrunden till utvecklingsarbetet

Det ska vara lätt samt attraktivt att bo, verka och leva i hela landet. Därför har regeringen beslutat om en förordning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om stöd till drivmedelsstationer i serviceglesa landsbygder. Stödet ska gå till drivmedelsstationer som behöver korrosionsskydda rörledningar i mark för sina anläggningar.

- Tillväxtverket har tilldelats rollen att förvalta stödet och utveckla sökprocessen för den sökande. Vi har därför under våren tagit fram ett ansökansformulär i Min ansökan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Sen håller vi nu på att färdigställa utformningen och innehållet för handläggningsuppgifterna i Nyps 2020, säger Anders Runnholm, utbildningsansvarig vid Nypscentralen.

Hur har vi arbetat?

Arbetet med att utveckla stödet inleddes med en liten intern referensgrupp. Utifrån deras inspel kunde vi sätta samman ett förslag på hur stödet ska se ut i Min ansökan. Förslaget kunde sen visas för användare på regionerna.

- Vi har så långt som möjligt återanvänt funktionalitet som redan finns i Nyps 2020. Du som handlagt företagsstöd i systemet kommer därför att känna igen dig, säger Anders Runnholm.

Även om vi har återanvänt mycket har vi behövt vi göra en mängd anpassningar och justeringar. Det här har krävt ett tätt samarbete mellan Tillväxtverket och regionerna.

- Hittills har samarbetet fungerat fantastiskt bra. Vi vill rikta ett stort tack till de som bidragit, berättar Anders.

När kommer stödet att lanseras?

- Som det ser ut nu kommer stödet till drivmedelsstationerna att sättas i drift i maj.