Nyps 2020 - tekniska fel för Eruf och projektmedel

Efter den senaste uppdateringen har en del buggar smugit sig in i Eruf och projektmedel i Nyps 2020. Vi jobbar på att lösa dem i kommande uppdateringar av systemet.

Felen vi har hittat

  • Offentligt bidrag i annat än pengar visas ej i budgeten. Det här är ett visningsfel. Felet är alltså att du inte kan se offentliga bidrag i annat än pengar - men beräkningar och utbetalningar blir korrekta.
  • Inte alla rader i budget (kostnader och finansiering) visar summor. Det du ser är 0. Det här är ett visningsfel - alltså att du ser siffran 0 när beloppen egentligen är något annat.
  • Problem att koppla offentliga medfinansiärer.
  • Problem att redigera upplagda offentliga medfinansiärer. Beloppsfälten är inte aktiva.
  • Utlysningar med mer än en finansiering. De här anslagen finns inte att välja i budgeten.
    I ärenden där det finns flera val av finansiering i budgeten (till exempel anslag 1:1 eller ERP) visas inte de här och inget val kan göras. Vi har en lösning på gång för problemet. Ärenden där bara en finansiering är möjlig fungerar som de ska.

Påverkar det här dig i ditt arbete?

Om några av de här problemen gör att du inte kan handlägga de ärenden du ska vill vi att du kontaktar oss. Vi jobbar på att lösa problemen men har ännu inget datum för när det här kan vara. Tills dess hjälper vår support dig så gott den kan att se till att allt blir korrekt med ditt ärende.