16 och 17 maj - driftstopp för utbetalningar

Anledningen till driftstoppet är att Tillväxtverket behöver byta format på våra utbetalningsfiler. Du kan arbeta som vanligt i Nyps 2020 och Nyps under tiden. Utbetalningar som expedieras de här datumen kommer att läsas över till Agresso 18 maj.

Utbetalningsfilerna som skickas från systemet Business World till banken behöver byta format. Tillväxverkets nuvarande filformat upphör efter sommaren - så bytet måste göras. Det här leder till ett driftstopp på alla utbetalningar från Business World 16 - 17 maj.

Vi kommer att, i så stor utsträckning som möjligt, skicka alla aktuella utbetalningar i förväg innan driftstoppet.