Nyps 2020 - nya buggar vi jobbar på att lösa

Vi har upptäckt ett antal nya buggar i Nyps 2020. De påverkar dig olika mycket beroende på vad du behöver göra i ett ärende. Vi jobbar på att lösa problemen så snabbt vi kan.

En triangel i flera nyanser av grönt. I mitten av den är det ett utropstecken.

Problem med budget i projektmedel

I dag när du gör ändringar i budgeten i en ansökan om projektmedel visar Nyps 2020 helt fel tal och summeringar. När du sparar ändringarna återställs det här och tal och summeringarna blir korrekt igen.

Det kan hända att systemet uppfattar att talen som räknats fram är för stora. Händer det här får du ett felmeddelande när du försöker spara. Du förhindrar det här genom att göra ändringar i ett fält i taget och spara mellan varje inmatning.

Företagsstöd - du kan inte ändra utlysning

I dagsläget går det tyvärr inte att ändra utlysning i Nyps 2020 för företagsstöd. En lösning är på gång - tills dess löser du problemet genom att kontakta teknisk support. Skicka in ditt ärende via supportsidan (Easit).

Visningsfel under Beslut och övriga händelser

Om du vill titta på en tidigare ärendeversion under Beslut och övriga händelser finns det ett visningsfel under Beslutsförslag. Det ser ut som om fältet har lämnats tomt.

Det här är bara ett visningsfel - data är korrekt i databasen.

Äldre buggar vi har löst

Vi har tidigare informerat om andra buggar vi upptäck i systemet. Två av dem är lösta:

  • Problem att koppla offentliga medfinansiärer.
  • Problem att redigera upplagda offentliga medfinansiärer. Beloppsfälten är inte aktiva.

Läs den tidigare artikeln för att se vilka buggar vi fortfarande jobbar med.