Nyps analys - förbättringar av Nypsportalen och mer

Nyps analys är i startgroparna med att ytterligare förbättra Nypsportalen. Utöver det arbetet jobbar teamet kontinuerligt med att förbättra modeller i Diver.

Porträttbild på en kvinna.

Åsa Wiklund

Förbättring av Nypsportalen

Nyps analys har påbörjat en genomsyn, vidareutveckling och förbättring av Nypsportalen.

- Vi utgår från användarnas behov och önskemål. För att få till en så användarvänlig lösning som möjligt kommer vi att boka in intervjuer med er som använder portalen, säger Åsa Wiklund, produktägare.

Tanken är att intervjuerna kommer vara 45 - 60 minuter långa. Vill just du vara en del i förbättringsarbetet ska du höra av dig till oss via Nyps servicesida (Easit).

Ny kontaktmodell i Diver

Teamet har tagit fram en ny modell i Diver. Den innehåller alla kontaktuppgifter i Nyps 2020-ärenden.
Uppgifter i modellen är: kontakternas namn, roll, position, e-post, mobil och telefon.

Diver - ärendemodellen m5030 har utökats

Ärendemodellen har fått flera nya dimensioner, mer summeringar och stödet för korrosionsskydd för drivmedelsstationer har införts.

Nya dimensioner:

 • Kontaktuppgift e-post.
 • Kontaktuppgift namn.
 • Kontaktuppgift telefonnummer.
 • Paragraf.
 • Konkursdatum ifrån Nyps Legacy.
 • Spärrdatum ifrån Nyps Legacy.
 • Senaste ekonomirapport inkommen.
 • Senaste utbetalningsperiod start.
 • Senaste utbetalningsperiod stop.
 • Ägarförhållanden.
 • Senaste uppdatering.
 • Senaste uppdatering hl (handläggare)
 • NUTS3 arbetsställe kort.

Nya dimensioner till Stödet för korrosionsskydd och drivmedelsstationer:

 • Pipos service-ID.
 • Pipos serviceanalys.
 • Avstånd till närmaste serviceställe.

Nya fakta (summa) kolumner:

 • Offentlig medfinansiering ifrån Nyps 2020.
 • Privat medfinansiering ifrån Nyps.
 • Antal AoU (ansökan om utbetalningar).
 • Stödandel.
 • Senaste sökt belopp utbetalning.