Vi uppdaterar våra system - viktiga datum

Tillväxtverket är håller på att byta driftleverantör. Till följd av det här kommer vi behöva uppdatera våra system vissa dagar. Vid de tillfällena kan du inte använda dem.

När uppdateras systemen?

Datum

System

Påverkan

Lördag 3 september

Nyps 2020 och gamla Nyps

Handläggare och administratörer kan inte använda systemen. Inga mejl kan heller skickas ut från dem.

Lördag 29 oktober

Nyps 2020, gamla Nyps och Min ansökan

Ingen åtkomst till systemen.

Lördag 15 oktober

Diver/Diveport

Ingen åtkomst till systemet.

Torsdag 8 september - lördag 10 september

Smart Documents

Du kan inte använda mallar i Nyps 2020 och Nyps under tiden.