Informations­träffen 9 september - svar på era frågor

Nedan kan du läsa frågorna ni ställde och våra svar under informationsträffen 9 september. Alla frågor är inte med då några ställdes flera gånger och andra var åsikter på saker som vi vid Nypscentralen tar med oss.

Fråga: Angående gemensam ansökan. Projektmedel behöver budgeten uppdelad per år och ERUF har den nu per partner, hur ska ni få ihop den kopplingen?

Svar: En tanke vi leker med är att använda EU-budgeten även i de nationella projektmedlen, i alla fall de som medfinansierar EU. Men det är viktigt att vi får veta om detta skulle innebära problem på något sätt.

Fråga: Komplettering kommer att skickas in efter deadline för utlysningen. Under informationsträffen hade ni år 2050 som deadline. Visst spärrar inte det passerade datumet inskick av kompletteringar?

Svar: Nej, absolut inte. En stor del av kompletteringarna kommer att skickas in efter att utlysningen stängts - inte minst när det gäller ansökan om utbetalning. Att utlysningen har stängts hindrar inte kompletteringar. Kompletteringar kan skickas in oavsett vilken status ärendet har.

Ja, informationsträffarna är till för alla stödtyper. Men vad vi pratar om och visar upp beror på vad vi utvecklar. Vi lägger ut agendan före varje informationsträff i kalendariet på nypscentralen.se. Utifrån agendan får du en uppfattning om vi tar upp aktuella saker för dig.

Fråga: I budgetdelen och ansökan om utbetalning, kan man se budget och utbetalning per projektpartner? Det är viktigt för att kunna följa eventuellt statsstöd.

Svar: I ansökan om utbetalning ska det gå att följa ärendets budget. Redan idag går det att redovisa på sökande och samverkansparter - det tänker vi inte plocka bort.

Kompletteringar för projektmedel siktar vi på att lansera under hösten 2022. Vi har inget exakt datum - håll koll på vår webbplats så får du mer information när vi vet mer.

Vi arbetar också med fler förbättringar gällande kompletteringar. Även här vet vi inte riktigt när de kommer att lanseras.

Fråga: Det vore värdefullt om sökande kan börja i regionens del av ansökan, eftersom vårt beslut ofta ligger före i processen.

Svar: Ja, absolut. Problemet är att EU-ansökan innehåller mer information, så det är svårare att börja i en regional ansökan och utifrån detta skapa en EU-ansökan. Det blir stora luckor och då riskerar den regionala ansökan att bli ofullständig. Men vi behöver se över i vilken ordning dessa kan skickas in.

Fråga: Om inskickad EU-ansökan får tillägg av en ytterligare finansiär i efterhand. Uppdateras då även ursprungsansökan EU med ny finansiär?

Svar: Nej. Originalansökan dokumenterar ansökan vid första inskick.

Fråga: Kommer det att vara möjligt att lägga in påminnelser för handläggare av stöd också eller bara externt?

Svar: Än så länge har vi bara stöd för kommunikation med sökande. Vi tar med oss handläggarperspektivet för fortsatt utveckling.

Din väg in till oss är och ska vara vår support. Du skickar ditt ärende via Nyps servicesida/Easit.

Sen Tillväxtverket fick ansvaret att skapa och förvalta korttidsstödet gick stor del av våra resurser till det. Senare la vi om och fokuserade ytterligare en stor del av resurserna på utvecklingen av den nya programperioden.
Vi har varit tillräckligt många för att lansera och förvalta stöden som de ska men det har lett till att vi inte har samma resurser för att utveckla och förbättra resterande delar i Nyps 2020, Nyps och Min ansökan.

Fråga: Finns det nu åtkomligt på Tillväxtverkets hemsida "Finansiering" arkiv där stängda utlysningar kan läsas o sparas ner som pdf med all text läsbar istället för klick på rubrik för att se mer text?

Svar: Även stängda utlysningar kommer att ligga kvar på hemsidan.

Fråga: Tobias nämnde att budgeten är uppdelad per partner. Vad menas i det här läget med partner? Är det projektpartner eller finansiär (Tillväxtverket, regioner, Polisen, Migrationsverket)?

Svar: En partner är inte nödvändigtvis en medfinansiär, utan en organisation som projektet genomförs i samverkan med. Det avser alltså utförandet av projektet, inte finansieringen.

Fråga: Ser Nyps 2020 lika ut för alla användare eller är det olika flikar och funktioner för olika användargrupper beroende på vilket stöd man handlägger?

Svar: Vi har några fasta formulär som gäller för alla användare inom den stödtypen. Till exempel använder alla projektmedelsärenden med finansiering från anslag 1:1 samma formulär. Inom företagsstöden finns olika formulär, som vart och ett kopplar mot det lagrum som ligger till grund för stödet. Men uppsättningen av formulär är lika för alla. Till exempel ser alla formulär för särskilt investeringsstöd likadana ut.

Funktionerna i systemet är till 90 procent lika i alla stöd. Sen har vi infört lite nyheter, till exempel kom möjligheten att komplettera via Min ansökan först i företagsstöden. Detta gör vi för att kunna prova oss fram och ta med erfarenheterna till en bredare lösning. Ibland är det också lagkrav som gör att funktionaliteten blir lite olika. Ett exempel på det är att det i den nya programperioden var ett krav att ärendehanteringssystemet skulle möjliggöra kommunikation med de sökande.

Fråga: Vad menas med Nyps-organisation? Är det organisationen som driver ett särskilt projekt i Nyps 2020? Till exempel Polismyndigheten, Migrationsverket eller Tillväxtverket?

Svar: En Nyps-organisation är den organisation som handlägger ärendet i Nyps. De som driver projekt som projektägare kallas för sökande.