Informations­träffen 7 oktober - svar på era frågor

Nedan kan du läsa frågorna ni ställde och våra svar under informationsträffen 7 oktober. Alla frågor är inte med då några ställdes flera gånger och andra var åsikter på saker som vi vid Nypscentralen tar med oss.

Fråga: Är lösningen om delad finansieringskälla tillämpbart för pågående ärenden just nu eller bara för nya?

Svar: Om frågan gäller EU-delfinansierade företagsstöd, så fungerar lösningen både för de ärenden som haft en haltande registrering under några år och de nya ärenden som kommer att skapas.

Fråga: Kan Nypscentralen göra ett script för efterregistreringen så vi slipper detta i våra, i dag, 300 redan genomförda utbetalningar?

Svar: Vi kollar upp detta, men ha inte för höga förhoppningar. En fullösning skulle kunna vara att slå ihop alla EU-utbetalningar i ett ärende och registrera dem i en manuell utbetalning.

Alla utom EU-stöden. Där hanteras det på annat sätt.

Fråga: När kommer inbetalningsfunktionen i Regionalfonden? Återkrav som ligger och skvalpar i perioden 2014-2020, behöver åtgärdas så snabbt som möjligt.

Svar: Det finns redan en inbetalningsfunktion i våra EU-ärenden och har funnits under flera år. Är det något särskilt med ärendena som ligger och skvalpar? Kontakta vår support så snabbt du kan för att få hjälp.

Sökande betalar in medel till Tillväxtverket. Handläggaren får sen ett meddelande att inbetalningen gjorts och kan registrera den på ärendet.
Ta gärna kontakt med Tillväxtverkets ekonomifunktion innan det är dags för en inbetalning, så att de vet att det är på gång och vet vem de ska kontakta.

Fråga: Vid återbetalningar finns det en koppling med verifikation från ekonomisystem så att det blir tydligt att pengarna verkligen betalats in? Hur hanterar vi risk för oegentlighet?

Svar: Verifikatet läggs i Tillväxtverkets ekonomisystem. Verifikatsnumret kan sen noteras i kommentarsfältet där inbetalningen registreras.

Fråga: Kan kompletteringar skickas in till Nyps 2020 via Min ansökan av sökande?

Svar: Ja sökande kan skicka in kompletteringar från Min ansökan för företagsstöd och Eu-stöden. Kompletteringar för projektmedel kommer 27 oktober.

Får mer information om kompletteringar.

Fråga: Åter till utbetalning med EU-medel. Kommer ni utveckla så beloppen 1:1 vs EU-medel separeras även i prelbeslut? Nu behöver vi justera manuellt för att bemyndigandet och beslutat 1:1 ska vara korrekt.

Svar: I lösningen vi visade under informationsträffen fokuserade vi på att få utbetalningarna rätt. Vi tar med önskemålet för kommande utveckling.

Fråga: Går det att få med ansökan i läslig form i dokumentlistan till exempel i en word-fil?

Svar: Det finns en läslig version av ansökan under ärendets översikt, även om det varit problem med den på sistone. Men vi felsöker det här.

Fråga: Kommer vi som ska testa EU-utbetalningar nästa vecka kunna påverka hur denna nya funktion blir vid lanseringen 27 oktober?

Svar: Det första testerna måste besvara om lösningen fungerar eller ej. Om vi märker att det finns för stora brister, kommer vi att dra tillbaka den. Efter det här får vi titta på vilka synpunkter som kommer in och vad som kan göras åt dem och när.

Vi ska inte släppa något som inte är användbart. Men det kan vara så att vi behöver mer utvecklingstid om vi ska förbättra funktionaliteten.

Ja. Välj Återbetalning av förskott som Typ av inbetalning.

Fråga: Kommer uppgifterna Hanna Åslund och Andreas Duvhammar berättade om införas retroaktivt på redan tagna stöd?

Svar: Ja det ska de. De minimis och GBER, Stöd av socialfondskaraktär och Smart specialisering för EU-stöden kommer vara på plats senast till releasen 16 november. Det vill säga innan de första besluten tas.

Fråga: Angående registrera EU-finansiering - det är ju bra. Men kan vi få vidare hjälp med det här? Till exempel att skicka utbetalningsfil till både regionerna och Tillväxtverket?

Svar: I dagsläget har vi bara koppling mellan Nyps 2020 och Agresso. Och vi får nog konstatera att vi inte har resurser att etablera koppling till andra ekonomisystem, i alla fall inte i närtid.

Fokusgrupperna användes ganska sparsamt under en tid - de kan nog betraktas som avvecklade.
Hypernypsarna var två grupper som skapades vid utrullning av projektmedel och företagsstöd i Nyps 2020. De grupperna används fortfarande, till exempel vid inbjudan till våra informationsträffar.

Fråga: När man klickar i en ruta för klarmarkerad i dokument (under utbetalning) skickas man tillbaka två nivåer i sparaprocessen. Det skulle vara bra om man kunde stanna kvar i dokumentlistan.

Svar: Det här är anmält och måste naturligtvis fixas till så snart övriga prioriteringar tillåter det.

Fråga: Var kommer vi att se notifieringar? I listan för mina ärenden? Kan jag se att det kommit in dokument i någon annans ärende?

Svar: Notifieringen visas dels som en blå prick i ärendelistan och dels inne i själva ärendet via den lilla blå klockan uppe till höger. Få mer information genom våra utbildningsfilmer.