Nyps analys - förbättringar för nya programperioden

Nyps analys jobbar med att säkerställa att vi har bra och rätt data i våra system. En stor del av gruppens arbete rör Regionalfondens nya programperiod. Bland annat har de skapat en ny ERUF-barometer.

Porträttbild på en kvinna.

Åsa Wiklund.

ERUF-barometern 2021 - 2027

Nyps analys har tagit fram en ny barometer för Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) nya programperiod. Barometern har en egen ingång och du kommer åt den via Nypsportalen. Den har en ny design och många nya begrepp. Det beror på att den nya programperioden använder sig av andra begrepp jämfört med den tidigare.

- Vi har släppt barometersidan med inkomna ärenden och beslutade ärenden - dock finns det inte många ärenden än. Sidan kommer utvecklas i och med att fler ärenden kommer in, säger Åsa Wiklund, produktägare i teamet Nyps analys.

Rapporter - ERUF 2021 - 2027

Vi har jobbat med att få in samtliga rapporter för den nya programperioden i rapportgeneratorn i Nyps 2020. Till exempel beredningsrapporter och beslutsrapporter. Det här innefattar rapporter för Migrationsverket, Polisen, Fonden för rättvis omställning, och resterande EU-stöd. Rapporter för Auroraprogrammet finns på engelska. Resterande rapporter är på svenska.

Diver - ERUF 2021-2027

Vi har förberett och börjat bygga modeller för att kunna följa upp den nya EU-programperioden i Diver. För samtliga EU-program, inklusive Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) och Polisen, har vi skapat en ärendemodell med namnet m5050. Den innehåller handläggningsuppgifter och ansökansuppgifter. Vi har även tagit fram en transaktionsmodell - m5005.

För AMIF och Polisen har vi också skapat indikatormodellen m5039 för uppföljning av indikatorer och en budgetmodell som heter m5055.

- De nya modellerna har vi tagit fram för att täcka uppföljningsbehovet. Det behövs flera olika modeller för att kunna följa upp olika saker i den nya programperioden, säger Åsa Wiklund.