Byte av driftleverantör - du kan inte använda nypssystemen

Fredag 28 och lördag 29 oktober kommer vi att flytta över Nyps 2020, Min ansökan och gamla Nyps till Tillväxtverkets nya driftleverantör. Under tiden kan du inte använda systemen.

Om något oväntat skulle hända under den flyttdagarna kommer vi även att behöva söndagen, 30 oktober, till att flytta systemen.

Vilka system flyttas när?

  • Gamla Nyps och gamla Min ansökan flyttas fredag 28 oktober klockan 13.00 - lördag 29 oktober klockan 17.00.
  • Nyps 2020 och Min ansökan flyttas under lördagen 29 oktober fram till klockan 17.00.

Du kan som sagt inte använda systemen under tiden.

Varför byter Tillväxtverket driftleverantör?

Under hösten har vi jobbat intensivt med att flytta över våra system till en ny driftleverantör. Anledningen är att avtalet med vår nuvarande snart går ut. Bytet av leverantör kommer även, med tiden, att leda till en bättre prestanda i våra system.

Bra att veta om flytten

Skulle något större fel inträffa kommer vi att avbryta flytten och genomföra den ett annat datum. Uppstår mindre problem genomför vi flytten och åtgärdar dem dagarna efter. Vi vill därför be om ditt tålamod om systemen, mot förmodan, inte skulle fungera som de ska dagarna efter flytten.