Avsluta dina ärenden med ny funktion för inbetalningar

Från och med 3 november kan du registrera inbetalningar på ärenden inom projektmedel, företagsstöd och kommersiell service i Nyps 2020. Lösningen är efterlängtad då det finns ett antal ärenden som inte gått att avsluta eftersom den här funktionaliteten har saknats.

Några av er användarorganisationer har många ärenden att avsluta - ärenden som tidigare just inte har gått att avsluta. Men med den nya funktionaliteten kommer det att vara möjligt. Årsskiftet brukar också vara en tid på året då ärenden ska avslutas. Därför vill vi påminna er att avsluta era ärenden och använda den nya funktionen där det behövs.

Exempel på när ärenden inte har gått att avsluta

Ett vanligt exempel är att ett ärende inte kan avslutas när det har utbetalats ett förskott - som sen inte har kunnat avräknas. När vi nu registrerar inbetalningar, kommer du att kunna reglera det här. De här ärendena kommer alltså att äntligen gå att avsluta.

Vi har också ärenden där sökande, av någon anledning, har återbetalat medel. Och även om det skulle gå att ta ärendet vidare skulle saldot på ärendet ha blivit fel. Även det här kan rättas till med införandet av inbetalningsfunktionen.

Mer information kommer

Vi kommer inom kort att gå ut med en film som förklarar ur du använder funktionen och mer information om den.