Försenad release - nytt datum 3 november

Vi har tidigare gått ut med att vi skulle lansera vissa förbättringar i Nyps 2020 torsdagen 27 oktober. Vi har tyvärr behövt senarelägga lanseringen av dem. Förbättringarna kommer i stället att lanseras i systemet 3 november.