Ny funktion - efterregistrering av utbetalningar i EU-delfinansierade företagsstöd

Vi har länge haft en bristfällig registrering av de EU-delfinansierade företagsstöden i Nyps 2020. Hittills har vi vid utbetalning bara registrerat den del av utbetalningen som avser 1:1-anslaget, vilket lett till ett par problem. 3 november införs därför möjligheten att göra så kallade manuella utbetalningar på de här ärendena.

Problem med att avsluta ärenden och för den sökande

Ett problem, med den bristande registreringen, har varit att ärenden inte kunnat avslutas. Det beror på att återföringarna har blivit fel. De oavslutade ärendena har i sin tur ställt till problem i bemyndiganderedovisningen.

Ett annat problem har varit att ärendet visats fel i Min ansökan. På grund av det här har sökande kunnat tro att det har funnits mer medel kvar att utbetala. Det beror på att det bara är ena halvan av ärendets utbetalade belopp som har registrerats i Nyps 2020. Den andra halvan har regionen själva utbetalt (och sedan återsökt från EU), men de syns inte i Nyps och därför inte heller i Min ansökan.

Lösning på plats 3 november - manuella utbetalningar

3 november införs möjligheten att göra så kallade manuella utbetalningar på de här ärendena. Det här innebär i praktiken att det går att efterregistrera EU-delen av ärendet, utan att den sökande får en ny utbetalning. Ärendena där efterregistreringen görs kan sen avslutas och det blir rätt i uppföljningen.

Många ärenden behöver efterregistreras - tips på hur det blir lättare

Tyvärr har vissa organisationer ganska många ärenden där utbetalningar måste efterregistreras. Det här är en följd av att vi har haft en bristfällig lösning under längre tid än planerat. Ett tips som kan underlätta arbetet något är att slå ihop alla EU-finansierade utbetalningar och registrera dem i en enda manuell utbetalning. På så vis lättar arbetsbördan något.

Lösningen med manuella utbetalningar kommer att fungera framåt. Det innebär att ärenden som har utbetalningar kvar eller kommer att uppstå i den nya programperioden kommer att kunna bli rätt från början.

Mer information kommer

Vi kommer inom kort att gå ut med en film som förklarar ur du använder funktionen och mer information om den.

För att funktionen ska fungera så bra som möjligt har vi genomfört tester med berörda regioner, så att de fått provköra den nya funktionaliteten.