Film: efterregistrering av utbetalningar i EU-del­finansierade företagsstöd

Vi har tidigare berättat att du från och med 3 november kan avsluta genom att efterregistrera utbetalningar i EU-delfinansierade företagsstöd i Nyps 2020. Se på filmen nedan för att lära dig hur funktionen fungerar.

Mer information

Nypscentralen har utvecklat lösningen då vi har länge haft en bristfällig registrering av de EU-delfinansierade företagsstöden i Nyps 2020. Hittills har vi vid utbetalning bara registrerat den del av utbetalningen som avser 1:1-anslaget, vilket lett till ett par problem.
Ett problem, med den bristande registreringen, har varit att ärenden inte kunnat avslutas. Det beror på att återföringarna har blivit fel. De oavslutade ärendena har i sin tur ställt till problem i bemyndiganderedovisningen.

Den nya funktionen löser bland annat det här problemet.

Läs den tidigare artikel om funktionen.