Film: sätt upp rapporterings­perioder i Nyps 2020

16 november lanserar vi en ny funktion för EU-stöden i Nyps 2020. Den innebär att du, direkt i systemet, kan sätta upp perioder för när ett projekt ska rapportera in uppgifter i samband med ansökan om utbetalning. Sökande får i sin tur mejl inför när hen ska förbereda och skicka in den. Se filmen i artikeln för att lära dig hur funktionen fungerar.

Porträttbild på en kvinna.

Marie Nilsson

Funktionen har kommit till utifrån EU-krav för den nya programperioden och att vi under en längre tid har sett att vi kan förbättra sättet handläggare behöver påminna sökande om att rapportera in uppgifter. Med hjälp av funktionen kan du som handläggare själv sätta upp perioder när du behöver få in ansökan om utbetalning från dina projekt.

– I dag behöver handläggarna själva påminna projekten och ha koll på när de ska ha in information. Med den nya lösningen kommer det här att ske automatiskt via systemen Nyps 2020 och Min ansökan, säger Marie Nilsson, UX:are vid Nypscentralen.

Andra förbättringar funktionen skapar

Projektägaren (den sökande) får information under ärendets gång i stället för att förlita sig helt och fullt på beslutsbrevet. Och vi får in rapporteringsperioderna som strukturell data i systemen. Det här gör bland annat att Nyps analys enkelt kan se hur många projekt som rapporterar in och när.

Kommer funktionen att skapas för andra stödtyper i Nyps 2020?

– Vi ser behov för andra stöd - till exempel projektmedel. Så förbättringen kan komma att införas där men just nu finns det inga direkta planer på om och när. Vi ser även över om vi kan förbättra funktionen ytterligare, till exempel via notiser till handläggaren och liknande, säger Marie Nilsson.