3 till 4 december - du kan inte använda våra system

Från klockan 07.00 lördag 3 december till klockan 17.00 söndag 4 december kan du inte använda något av våra system. Anledningen är att Tillväxtverket flyttar över nätverksinfrastruktur till vår nya driftleverantör.

Du kommer inte att kunna använda Nyps 2020, gamla Nyps, Min ansökan, Diver, Nypsportalen eller något annat av våra system under flytten.