Nationella strategin - ny guide för uppföljning

Dokumentet är en vägledning för den nationella uppföljningens olika
klassificeringar. Guiden ska hjälpa dig, som registrerar beviljade ärenden i Nyps 2020, i bedömning och tolkning.