Nya förordningar från 1 januari 2023

Det här innebär vissa förändringar. De nya förordningarna är Förordning (2022:1467) om statligt stöd till regionala investeringar och Förordning (2022:1468) om statligt stöd för att regionalt främja företag.

Regeringen fattade beslut om de nya förordningarna den 17 november. Vi på Tillväxtverket arbetar nu med att kartlägga och analysera vad förändringarna innebär för Min ansökan och Nyps 2020.

Samtycke från företagen om offentliggörande

En förändring vi redan nu vill uppmärksamma er på är §33 i Förordning (2022:1467) om statligt stöd till regionala investeringar och §25 Förordning (2022:1468) om statligt stöd för att regionalt främja företag.
Som beslutande myndighet måste vi ta in ett samtycke från företaget om offentliggörande av viss företagsinformation enligt artikel 9 i förordning (EU) nr 651/2014.

Vi kommer att ta fram ett systemstöd för det här under första kvartalet av 2023. Fram till dess måste hanteringen ske manuellt av er som beslutande myndighet.

Ändra mallar och dokument manuellt - till en början

Mallar och andra dokument måste även det hanteras manuellt fram tills uppdateringar är gjorda. Observera att det är viktigt att ni i beslutsdokument hänvisar till ny förordning och paragraf.

Mer information kommer

Mer infomration om de här förändringarna kommer i januari 2023.