Vi börjar regelbundet publicera vad våra uppdateringar innehåller

Från och med december 2022 kan du, efter att vi har uppdaterat våra system, läsa vad uppdateringen innehöll här på webbplatsen. Det här är ett sätt för oss att bli mer transparent i vår kommunikation med er användare.

Porträttbild på en man.

Tobias Flodin

Varför lägger ni ut uppdateringens innehåll?

- Den största anledningen är det ger er användare chansen att enkelt se vad som kom den senaste uppdateringen. Kort sagt, du kan sammanfattat se vad vi har lanserat i systemen i stället för att bara få veta att vi har uppdaterat dem, säger Tobias Flodin, kommunikatör vid Nypscentralen.

Informationen är kort och i punktform. Vissa förbättringar som införs i våra system behöver en större kommunikationsinsats för att du ska kunna förstå dem. I de fallen skriver vi artiklar eller gör utbildningsfilmer om dem.

När publiceras informationen om uppdateringsinnehållet?

- Tanken är att informationen ska publiceras ett par dagar efter uppdateringen. Oftast uppdaterar vi våra system på onsdagar och i så fall läggs informationen ut fredagen efter. Men ibland kan det ta längre tid - det beror på hur uppdateringen har gått och hur stor vår arbetsbelastning är, säger Tobias Flodin.

Vi har tidigare publicerat regelbunden information om vad systemuppdateringarnas innehöll - men haft ett längre uppehåll. Nu börjar vi göra det här igen och vill därför ha in eventuella åsikter om informationen från er. Nedan kan du läsa den senaste uppdateringsinformationen och det står även hur du kontaktar oss om du tycker att något kan förbättras.

Läs vad den senaste uppdateringen innehöll

Innehåll för uppdateringen 16 december.

Har du åsikter?

Tycker du att något saknas, behöver förtydligas eller har andra åsikter om uppdateringsinnehållet kan du höra av dig till vår support eller Tobias Flodin. namn.efternamn@tillvaxtverket.se