Kontrolluppgifter inkomstår 2022 – skicka in senast 31 januari

Förra året gjorde nästan alla regioner utbetalningar till enskilda näringsidkare. De här utbetalningarna måste redovisas till Skatteverket.

Nypscentralen har tagit fram listor, som innehåller stödmottagare och utbetalt belopp, för år 2022 för varje region. Ni regioner ansvarar själva för för att lämna in de här kontrolluppgifterna till Skatteverket. Det går att lämna uppgifterna via Skatteverkets e-tjänst eller på blankett. Sista dag att lämna in dem är 31 januari.

Varje region ansvarar även för att kontakta de enskilda näringsidkare och berätta att uppgifterna har lämnats till Skatteverket.

Så får du din regions lista med kontrolluppgifter

Du ska kontakta Nypscentralen genom servicesidan (Easit) så skickar vi listan med kontrolluppgifterna till dig. Du som skickade in ärendet kommer även, vid ett senare tillfälle, att få en till lista från oss. Det är en kontaktlista innehållande de näringsidkare du ska kontakta om att din region har skickat in kontrolluppgifterna till Skatteverket.