Vad lanserades under uppdateringen 24 januari?

Tisdag 24 januari uppdaterade vi våra system. Nedan kan du läsa kort och sammanfattad information om vad som lanserades. Mer detaljerad information om vissa förbättringar beskrivs i artiklar och utbildningsfilmer.

 • De nya förordningarna för företagsstöd, som trädde i kraft 1 januari 2023, finns nu som valbara alternativ när utlysningar skapas.
  Vilken förordning ett företagsstödsärende använder sig av hittas i vyn Ärendeöversikt i Nyps 2020 under rubriken ”Detaljerad stödinformation”.

 • Vi har gjort en textändring i en flersvarsfråga för uppföljning av nationella strategin. Frasen ”miljö- och klimatmässigt” ändrades till ”klimat- och miljömässigt”.

 • Fonden för en rättvis omställning: Fixat en bugg som gjorde att indikatorn RCR02 inte syntes i gränssnittet.
 • Öresund-Skagerrak-Kattegatt: Nytt kostnadsslag ”Infrastruktur, bygg- och anläggningsarbeten” i budgeten.
 • Sverige-Norge: Tagit bort det specifika målet "Utvikle og forbedre forskning og innovasjonskapasiteten og bruken av avansert teknikk".
 • Sverige-Norge: Uppdaterat indikatorer enligt önskemål.
 • Regionalprogrammen och Fonden för en rättvis omställning: Diverse textändringar.
 • Vi har skapat en bättre logik för att hjälpa sökande skicka in rätt värden på indikatorer.
 • Lagt till siffror och ändrad beskrivningstext för jämställdhetskoefficienten.
 • Fixat en bugg som gjorde att vissa stödsökande hindrades från att skicka in kompletteringar.
 • Fixat en bugg som gjorde att när du tog bort partners i budgeten så uppdaterades inte siffrorna förrän du sparade.
 • Fixat en bugg i Regionalfondens nio program och Fonden för en rättvis omställning som gjorde att handläggarna inte kunde välja GBER artikel 52.
 • Lagat trasig validering på att indikatorer har ett värde ifyllt.

Förbättringarn i Nyps analys infördes från 15 december 2022 till 24 januari 2023.

 • Dimension för senast expedierade avstämning i individmodellerna (Korttidsstödet) i Diver. 2022-12-21
 • Fler sorters inbetalningar från Nyps 2020 finns nu i Diver. 2022-12-21
 • Bemyndigande – nya dagliga markörer i Nypsportalen. 2022-12-21
 • Genomföranderapporter, inläsning av korrigerad budget. 2022-12-21
 • Fått in ERUF 2021-2027 i m5055 i Diver. 2022-12-21
 • Lagt till godkända kostnader (utbet) i m5050 i Diver. 2022-12-21
 • Tagit bort Eruf nettobeviljat och fixat till Nettobeviljat belopp och återstående att utbetala så det funkar för alla stödtyper i Diver. 2022-12-21
 • Ny projektbanksmodell i Diver för nya programperioden (m5052). 2022-12-21
 • Klassificeringsdimensionerna Interventionsområde, Stödform, Territoriell genomförandemetod och fokus, Näringsgren, Geografiskt område, ESF Sekundäreman och Havsområdesstrategier finns med kortnamn i Diver m5050 och m5005. 2022-12-21
 • Utökat Nypsportalen med ny flik för Lokala klassificeringar och Inneliggande rekvisitioner. 2022-12-21
 • Ny indikatormodell som även visar ärenden som inte fått bifall i Diver m5215. 2022-12-21
 • Lagt till beredningsrapport för Interreg-programmen i Nyps rapportgeneratorn. 2022-12-21
 • Engagemangsuppgifter uppdaterade i Nypsportalen per 2022-12-31. 2022-01-03
 • Bemyndigande från både Nyps och Nyps 2020 uppdaterade i Nypsportalen och Diver per 2022-12-31. 2022-01-03
 • Genomföranderapporter uppdaterade i Nypsportalen per 2022-12-31. 2022-01-03
 • Dykboken i Diver uppdaterad med periodmodeller per 2022-12-31. 2022-01-03
 • Modell 0344 i Diver tillagd som låst periodmodell per 2022-12-31. 2022-01-19
 • Nya dimensioner för nya nationella strategin i Diver m5030 och m5003. 2022-01-19
 • Ny dimension för smart specialisering i Diver m5030. 2022-01-19
 • Tillagt nivå 6 kortnamn i Diver m5038, m5055, m5210 och 5215. 2022-01-19
 • Nypsbarometern - inneliggande rekvisitioner förbättring. 2022-01-19
 • Ny vy i ERUF-barometern som visar SFC-rapporter. 2022-01-19
 • Nya dimensioner för smart specialisering nya programperioden i Diver m5050. 2022-01-19
 • Tillagt landskod, strategisk betydelse och adress arbetsställe som dimension i Projektbanken (Nypsportalen). 2022-01-19

De två sakerna nedan gjordes under en mindre uppdateringar 17 och 18 januari.

 • Signeringstjänsten ASK har varit trasig i Prodtest på grund av gamla nycklar. Vi har nu gjort nya nycklar, vilket löste problemet.
 • Vi har flyttat följande tjänster till ett nytt så kallat ”Namespace” i Kubernetes: Notification, Public case info, ASK.

Kontakta oss

Har du åsikter eller funderingar om informationen ovan kan du alltid kontakta vår support så hjälper vi dig med din fråga.