Gamla Nyps - automatisk konkurs­bevakning tas bort

14 februari beslutade vi att den automatiserade konkursbevakningen i gamla Nyps ska avvecklas. Viktiga anledningar till beslutet var brister i funktionen och pågående driftproblem.

Sedan november 2022 har de automatiska rutinerna i konkursbevakningen krånglat. Problemen uppstod då Tillväxtverkets bytte driftleverantör. På grund av driftproblemen, brister i funktionen och att problemen i den är väldigt omfattande att åtgärda har vi beslutat att avveckla funktionen.

Handläggaren får från och med nu hantera bevakning av konkurser enligt samma rutiner som används för ärenden i Nyps 2020.

Observera att registerförvaltaren fortfarande kan skriva in konkursdatum i aktörsregistret. De automatiska körningarna kommer fortsatt att kontrollera det här.

Ni inom transportbidraget kan jobba på som vanligt

Handläggningen av transportbidrag påverkas ej av avvecklingen då den har datoriserat stöd för konkursbevakning på annat sätt.