Vad lanserades under uppdateringen 8 mars?

Onsdag 8 mars uppdaterade vi våra system. Nedan kan du läsa kort och sammanfattad information om vad som lanserades. Mer detaljerad information om vissa förbättringar beskrivs i andra artiklar och utbildningsfilmer.

 • Vi lanserar förskottsutbetalning för Finansieringsinstrument.
 • Uppdaterat beloppsnivåer för ärendebeslut och utbetalningsbeslut.
 • Nyps 2020 och Min ansökan: Uppdaterat indikatorer för Migrationsverket.
 • Gjort ändringar i databas för att underlätta rapportering till EU-kommissionen.

 • Indikatorer i Min ansökan för Finansieringsinstrument lanseras.
 • Förbättrat språkstöd i Min ansökan så att Produktionsstöd för audiovisuella verk nu kan sökas på både svenska och engelska.
 • Fixat en bugg som gjorde att Min ansökan inte berättade när sökande missade att svara på följdfrågan till frågan ”Söker ni finansiering för att investera i infrastruktur”
 • Fixat en bugg som gjorde att Min ansökan sade till vissa sökande att de inte fyllt i område för smart specialisering fast de hade gjort det.
 • Fixat en bugg som gjorde att E-signering i Min ansökan inte fungerade för sökande till Fonden för en rättvis omställning.

Förbättringarna i Nyps analys infördes 9 februari - 8mars 2023.

 • Transaktionstypen återkrav och ärenden från ERUF 2021-2027 nu i modell 0343 i Diver.
  Lanserades: 2023-02-09
 • Stödmottagares land i modell 5030 och 5050.
  Lanserades: 2023-02-09
 • Samverkanspartner och projekteffekter i modell 5030.
  Lanserades: 2023-02-09
 • Information om verklig huvudman finns nu för alla EU-program 2021 - 2027 i Diver.
  Lanserades: 2023-02-09
 • Mer info på sidan ”inneliggande rekvisitioner” i nypsbarometern. Vi har även bytt namn till Ansökan om utbetalning från Inneliggande rekvisitioner.
  Lanserades: 2023-02-16
 • Uppdaterad beskrivning av lokala klassificeringar i nypsbarometern.
  Lanserades: 2023-02-16
 • Ny projektkarta i Nypsportalen. Kartan är interaktiv och i den kan du kan se beviljat belopp per region, stödtyp och finansiering.
  Lanserades: 2023-02-16
 • Ny översiktssida på eruf-barometern 2021-2027. Där kan du se övergripande information om antal ärenden och beviljade och utbetalda belopp.
  Lanserades: 2023-02-16
 • Åtgärdade prestandaproblem i Polisens beredningsrapport.
  Lanserades: 2023-02-21
 • Rättningar och förbättringar i Migrationsverkets beslutsrapport.
  Lanserades: 2023-02-21
 • Koder och kortnamn på politiskt mål, specifikt mål och prioritering i modell 5050 i Diver.
  Lanserades: 2023-02-27
 • Statsstödsfrågor för ERUF 2021-2027 i modell 5030 och 5050 i Diver.
  Lanserades: 2023-02-27
 • Förbättring av nedladdning av PDF-filer i ERUF-barometern 2021-2027. Innan förbättringen kom inte all information med på ett bra sätt, men nu ska den det.
  Lanserades: 2023-02-27
 • Nya sidor för prioritering och specifikt mål i ERUF-barometern 2021-2027.
  Lanserades: 2023-02-27
 • Redovisningsalternativ i modell 5050 i Diver.
  Lanserades: 2023-03-02
 • CCI-nummer i modell 5050 i Diver. CCI-nummer är programspecifika nummer som används i rapporteringar.
  Lanserades: 2023-03-02
 • Omgjort stödtypsträd i modell 5055 i enlighet med hur det ser ut i modell 5050 i Diver.
  Lanserades: 2023-03-02

 • Buggrättning: HTTP anrop i NYPS Admin blockeras inte längre.
 • Buggrättning: Enklare tekniska buggfixar och tillägg från avslutat arbete med prestandamässigt effektivare sparning i Nyps 2020.
 • Buggrättning: Problem med ändringar i vyn Ny avstämning samt Excel-inläsning är nu löst.
 • Teknisk förbättring: Modulen ’Application Minansokan’ är numera enbart skriven i Scala-kod.
 • Teknisk förbättring: Modulen ’Supports PROJ’ är numera enbart skriven i Scala-kod.
 • Teknisk förbättring: Nya Test-ID:n i koden för att underlätta arbete med testautomatisering av regression.

Kontakta oss

Har du åsikter eller funderingar om informationen ovan kan du alltid kontakta vår support så hjälper vi dig med din fråga.