Film: personalkostnader - ny funktion i ansökan om utbetalning

29 mars lanserades funktionen personalkostnader i Nyps 2020 och Min ansökan. Funktionen kommer på sikt att underlätta för sökande att hantera personalkostnader i Min ansökan. Det här leder även till att du som handläggare får in alla personalkostnader strukturerat i Nyps 2020 i stället för en personalkostnadssammanställning som bilaga.

Porträttbild på en kvinna.

Marie Nilsson.

Förbättringen gäller än så länge de nio regionalfondsprogrammen och Fonden för en rättvis omställning.

Utbildningsfilm om förbättringen

Efter uppdateringen 29 mars är personalkostnader ett eget område i Min ansökan som ska redovisas när projekten ansöker om utbetalning. Det här sättet ersätter den tidigare personalkostnadssammanställningen sökande lämnade in som en bilaga.
Det här kommer leda till en rad förbättringar på sikt och är en del i förenklingsarbetet kopplat till ekonomiredovisningen.

- Sökande ska till exempel bara behöva ange en person första gången den förekommer i projektet. Sen räcker det att med att lägga till upparbetade timmar i nästkommande ansökan om utbetalning, säger Marie Nilsson, UX-designer vid Tillväxtverket.

Det här ger en bättre översikt och det blir lättare att följa personal i ärendet över tid i Nyps 2020. Det är även en förutsättning för automatiska kontroller. Till exempel att personal inte redovisas dubbelt.

Vad mer underlättar funktionen?

- Vi har planer på att förbättra funktionen på sikt. Till exempel så att handläggare enklare ska kunna justera personalkostnader och få hjälp med olika uträkningar direkt i Nyps 2020, säger Marie Nilsson.

Varför blir personalkostnader en egen del av ansökan om utbetalning?

Det är ett nytt EU-krav att personalkostnader för projekt ska rapporteras som en enhetskostnad. Läs mer i Tillväxtverkets handbok om löner och hur de räknas som enhetskostnader Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
I samband med ansökningar om utbetalning ska sökande uppge varje persons ordinarie månadslön för heltidsarbete första månaden personen arbetar i projektet. Tillväxtverket kommer att använda den månadslönen för beräkning av en enhetskostnad per timme.