Vad lanserades under uppdateringen 29 mars?

Onsdag 29 mars uppdaterade vi våra system. Nedan kan du läsa kort och sammanfattad information om vad som lanserades. Mer detaljerad information om vissa förbättringar beskrivs i andra artiklar och utbildningsfilmer.

 • Borttagen begränsning av kompletteringar för företagsstöd.
  Det har funnits en begränsning som gjort att sökande inte har en "öppen" funktion för att komplettera i sitt ärende. Begränsningen skapades på grund av att vi, i ett inledande skede, var rädda för att få för många kompletteringar inskickade. Efter att kompletteringsfunktionen nu testats utan begränsningen för andra stöd tar vi nu bort begränsningen för Företagsstöden. Efter uppdateringen ska kompletteringsfunktionen fungera på samma sätt som för till exempel EU-stöden.
 • Funktionalitet så att sökande kan ansöka om utbetalning för produktionsstöd för audiovisuella verk.
 • Rättning så att det går att skicka in komplettering efter beslut. Det här gäller stödtyperna Produktionsstöd för audiovisuella verk och Kommersiell service.

 • Modalen för verifikat i Min Ansökan har uppdateras med nya information baserad på Bilaga 17 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060. Det här gäller för Regionalfondens nio program, Fonden för en rättvis omställning och Interreg för den nya programperioden 2021-2027.
 • Justerad lösning för hantering av indikatororganisationer för förbättrad användarupplevelse och datakvalitet. Gäller alla stöd som använder indikatororganisationer.
 • Ansökan om utbetalning för nya programperioden lanseras. Det gäller Regionalfondens stöd, Fonden för en rättvis omställning och Interreg.
 • Granskningsplan för nya programperioden. Granskningsplanen gäller - Regionalfondens, Fonden för en rättvis omställning och Interreg. Granskningsplanen är ett forumlär för riskvärdering och följs upp och uppdateras löpande.
 • Personalkostnader baserat på enhetskostnader skickas in och hanteras som strukturerad data i systemet. Stödjer EU-krav och förbättrar användbarheten i nya programperioden. Det här gäller EU:s regionalfond och Fonden för en rättvis omställning.
 • En mer strukturerad lägesrapportering i Ansökan om utbetalning för Regionalfondens nio program och Fonden för en rättvis omställning. Det här minskar behovet för att skicka in bilagor.
 • Uppdaterat texterna till handläggningsuppgifterna i Nyps 2020 för Regionalfondens nio program och Fonden för en rättvis omställning.
 • Uppdaterat Tillväxtverkets beloppsgränser i Nyps 2020.
 • Ändrat vilka alternativ på geografiskt område som finns valbara för Fonden för en rättvis omställning.
 • Gjort så att endast specifika mål som är relevanta för utlysningen syns för sökande i polisens och migrationsverkets stöd.
 • Korrigeringar i databas föra att underlätta rapportering till EU-kommissionen och andra intressenter.
 • Lagt till nya alternativ för smart specialisering för region Dalarna.
 • Fixat en bugg som gjorde att specifikt mål inte hämtades automatiskt till smart-documents-mallarna för de interregionala programmen.

 • Ansökan om utbetalning för nya programperioden lanseras. Det gäller Regionalfondens stöd, Fonden för en rättvis omställning och Interreg.
 • Justerad lösning för hantering av indikatororganisationer för förbättrad användarupplevelse och datakvalitet.
 • Granskningsplan för nya programperioden. Granskningsplanen gäller - Regionalfondens, Fonden för en rättvis omställning och Interreg. Granskningsplanen är ett forumlär för riskvärdering och följs upp och uppdateras löpande
 • Fixat en bugg som ibland orsakade att ett kommentarsfält i Min ansökan delvis doldes.
 • Fixat en bugg som gjorde att när en utländsk organisation registrerade sig för första gången på Min ansökan så saknades relevanta geografiska områden.
 • Personalkostnader baserat på enhetskostnader skickas in och hanteras som strukturerad data i systemet. Stödjer EU-krav och förbättrar användbarheten i nya programperioden. Det här gäller EU:s regionalfond och Fonden för en rättvis omställning.
 • Borttagen begränsning av kompletteringar för företagsstöd.
  Det har funnits en begränsning som gjort att sökande inte har en "öppen" funktion för att komplettera i sitt ärende. Begränsningen skapades på grund av att vi, i ett inledande skede, var rädda för att få för många kompletteringar inskickade. Efter att kompletteringsfunktionen nu testats utan begränsningen för andra stöd tar vi nu bort begränsningen för Företagsstöden. Efter uppdateringen ska kompletteringsfunktionen fungera på samma sätt som för till exempel EU-stöden.

Förbättringarna i Nyps analys infördes 9 mars - 28 mars 2023.

 • Smart specialisering på aggregerad nivå och återstående belopp att utbetala i modell 5050 i Diver.
  Lanserades: 2023-03-14
 • Projektbeskrivning i modellerna 0349, 0341 och 5003 i Diver.
  Lanserades 2023-03-14
 • Information om aktuell fond på både svenska och engelska i modellerna 5050, 5052, 5210 och m5015 i Diver.
  Lanserades: 2023-03-14
 • Överföring av information om målvärden för indikatorer inom ERUF från webläsarapplikation till Diver.
  Lanserades 2023-03-14
 • Ny Återkravstatusrapport i Diver.
  Lanserades: 2023-03-20
 • Indikator ID till modell 5210 och modell 5215 för matchning med målvärden för indikatorerna.
  Lanserades: 2023-03-20
 • Döpt om eruf-barometern till EU-barometern.
  Lanserades: 2023-03-20
 • Kvarstående belopp att betala i modell 5005.
  Lanserades: 2023-03-20
 • Klassificeringskod, Sekretessmarkering och Ärendemening i ärendemodellerna 5030, 5050 och 4130 i Diver.
  Lanserades: 2023-03-20
 • Nya sidor i EU-barometern för prioritering, specifikt mål och politiskt mål där man kan se beviljat, budgeterat och utbetalade belopp uppdelade på de olika programinriktningarna.
  Lanserades: 2023-03-23
 • Ny geografisida i EU-barometern där man kan se nettobeviljat belopp och antal ärenden fördelade på län.
  Lanserades: 2023-03-23
 • Information om investeringsbidraget i Nyps 2020, inklusive nya ansökans- och handläggningsfrågor, i modell 5030 och 5003 i Diver.
  Lanserades: 2023-03-14

 • Buggrättning: Användaren får inte längre felmeddelande i Min ansökan om hen är "ej inloggad" och klickar på företags-länken.
 • Buggrättning: Tabellen "Externa ägare" i Min ansökan för företagsstöd har rättats till. Tidigare blev det fel i systemet när sökande kryssade i svaret Nej i tabellen. 

Kontakta oss

Har du åsikter eller funderingar om informationen ovan kan du alltid kontakta vår support så hjälper vi dig med din fråga.