Informations­träffen 24 mars - svar på era frågor

Nedan kan du läsa frågorna ni ställde och våra svar under informationsträffen 24 mars. Alla frågor är inte med då några ställdes flera gånger och andra var åsikter på saker som vi vid Nypscentralen tar med oss.

Fråga: Kommer man att införa en notifikationsfunktion i Nyps 2020 för när projekten skickar in något i ärendet? Det är i nuläget lätt att missa att det kommit in något eftersom alla ärenden inte syns på första sidan

Svar: I Sök ärenden i Nyps 2020 kan du se etiketter om något skickats in i ett ärende. Det går att filtrera och se ärenden med etiketter listade först. Vi ser även över hur vi framåt kan förbättra notifieringar i våra system.

Fråga: Ska man inte mer noga beskriva HUR man arbetar med resultatkedjorna? Förmågor och beteenden?

Svar: När projektet beskriver sitt arbete under arbetspaket och aktiviteter ska de beskriva vad för resultat de uppnått under redovisad period. De ska även förklara hur det kopplar an mot förmågor och beteenden. Hur de arbetar ska vara beskrivet under respektive arbetspaket.

Fråga: Projektmedel - visst gäller presentation om lägesrapport och ansökan om utbetalning bara Eruf? När kommer motsvarande för regioner? Regioner vill ofta ha egen mall för lägesrapport, går det anpassa?

Svar: Ja det gäller bara Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. Vi har en ingen tidsplan för när det här eventuellt kan införas för regionerna, men vi tar med oss det framåt. 

Fråga: Nyheter i EU-barometern 2021-2027. Ärenden. Även intressant att se samarbetspartners/ län/ siffror för specifikt mål/ sökt belopp/ reviderat sökt belopp/ beviljat belopp samt total budget. Hann inte se

Svar: Vi tar med oss dessa förbättringsönskemål i vår vidareutveckling.

Fråga: Kommer den nya införda designen att innebära att det blir enklare/smidigare/snabbare att införa ändringar/förbättringar/nya funktioner i Nyps 2020?

Svar: Ja. Målet och syftet med att införa ett designsystem (och i och med det, att systematisera och standardisera design, komponenter och mönster som används) är att få enklare/smidigare/snabbare process när vi utvecklar systemet.
Vi ska inte uppfunna hjulet på nytt varje gång vi designar och implementerar förbättringar/nya funktioner och därför kommer det här att effektivisera våra processer och öka kvalitén.

Fråga: Design Nyps 2020 - Har handläggare och ekonomer varit med i processen för den nya utformningen? I med att vi är de som mest jobbar i systemet?

Svar: Inte i den här rundan. Det första steget (som kommer att lanseras troligen slutet av april/början på maj) handlar inte så mycket om att “införa ny utformning”. Det handlar mest om städning och modernisering av kod samt införa Tillväxtverkets design på saker och ting.

Några små förbättringar samt tillgänglighetsanpassningar har vi också passat på att göra, men inga stora ändringar i vare sig funktionalitet eller flöden som kräver feedback har införts.

Fråga: Önskemål funktion i Nyps: Att kunna "skicka med" ett meddelande när man publicerar handlingar, på samma sätt som projekten kan skriva ett meddelande tillsammans med bilagorna.

Svar: Vi tar med oss det här och ser vad som är möjligt framåt.

Fråga: Är releasen på tisdag den 28 mars!!??

Svar: Det var tanken. Men efter lite ändringar kunde vu flytta den till onsdag 29 mars. Vi brukar alltid försöka att uppdatera våra system under onsdagar, men ibland behöver vi göra det andra dagar.

När ni planerar utlysningar är det alltid bra att gå in i vår kalender där vi publicerar information om när vi planerar att uppdatera eller underhålla våra system.