9 - 15 maj - Tillväxtverkets ekonomisystem är stängt

Mellan 9 och 15 maj kan inga utbetalningar av stöd genomföras. Anledningen är att Tillväxtverket uppdaterar sitt ekonomisystem.

Utbetalningar genomförs 16 maj

Under uppdateringen kommer du att kunna arbeta i Nyps 2020 och gamla Nyps som vanligt, men alla utbetalningsbeslut från Nyps 2020 och gamla nyps under perioden 9 - 15 maj kommer att betalas ut 16 maj. Sista dag för att effektuera utbetalningsbeslut, som ska betalas innan stängningen, är 8 maj.

Expediera beslut om utbetalning 8 maj

Sista dag att expediera utbetalningsbeslut, som ska betalas ut innan uppdateringen, är måndag 8 maj.

Jobbar du med korttidsstödet - kolla med din chef vad som gäller

För dig som arbetar med korttidsstödet finns det speciella instruktioner. Hör av dig till din närmaste chef om du har frågor.