10 maj - vi uppdaterar vårt supportsystem

10 maj klockan 13.00 - 15.00 uppdaterar Tillväxtverket sitt supportsystem (Easit). Det här innebär att du inte kan skicka in supportärenden under under tiden.

Till dig som använder våra system men inte jobbar på Tillväxtverket

Du kan inte skicka in supportärenden till oss på Nypscentralen under tiden supportsystemet uppdateras. Uppdateringen sker som sagt 10 maj klockan 13.00 - 15.00.

Till dig som jobbar på Tillväxtverket

Du som jobbar i supporten kommer inte att kunna använda Easit under tiden systemet uppdateras. Du som inte jobbar i systemet men vill skicka in ett ärende kan inte, precis som för externa användare, göra det under uppdateringen.