Nytt utseende för Nyps 2020 och Min ansökan

Efter den kommande uppdateringen av våra system, 16 maj, kommer Nyps 2020 och Min ansökan ha ett nytt utseende. En av anledningarna till att vi har gjort om utseendet är att det ska underlätta för dig och de sökande att jobba i systemen.

Förutom att den nya designen ska underlätta för dig och de sökande kommer den med andra förbättringar. Bland annat följer vi tillgänglighetskraven för webb bättre och med tiden kommer det att leda till att det blir enklare för oss att utveckla förbättringar.

Vad ska jag tänka på när det nya utseendet lanseras?

Efter 16 maj kommer du som sagt att mötas av ett nytt utseende - men funktionen är densamma. Det som kan skilja sig från hur det var innan är till exempel att knappar och liknande kan ha flyttats till en ny plats, men allt finns där. Ta dig därför tid att bekanta dig med hur systemen ser ut.

Nytt utseende och vägen framåt

Vi på Tillväxtverket har under en tid byggt ett eget designsystem. Det utseende som är byggt i det är det som kommer att synas efter 16 maj i Nyps 2020 och Min ansökan. Efter lanseringen av designsystemet kommer vi att se över så att allt fungerar som det ska och rätta till eventuella fel.

Efter det här fortsätter vi att bygga komponenter i designsystemet. Exempel på komponenter kan vara knappar, rullistor och liknande. Det här innebär att vissa saker kan få nytt utseende framåt men den stora förändringen av utseendet genomförs 16 maj.