Vi uppdaterar vårt ekonomi­system och support

9 - 15 maj uppdaterar Tillväxtverket sitt ekonomisystem. 10 maj klockan 13.00 - 15.00 uppdaterar vi också vårt supportsystem. Det här kan påverka dig på olika sätt.

Ekonomisystemet uppdateras

Läs mer om hur uppdateringen av ekonomisystemet kan påverka dig. Bland annat kommer alla utbetalningsbeslut från Nyps 2020 och gamla nyps under perioden 9 - 15 maj att betalas ut 16 maj.

Supportsystemet uppdateras

10 maj klockan 13.00 - 15.00 uppdateras vårt supportsystem. Under uppdateringen kan du inte skicka in supportärenden till oss.