Vad lanserades under uppdateringen 16 maj?

Tisdag 16 maj uppdaterade vi våra system. Nedan kan du läsa kort och sammanfattad information om vad som lanserades. Mer detaljerad information om vissa förbättringar beskrivs i andra artiklar och utbildningsfilmer.

 • Nytt utseende för Nyps 2020.

 • Buggfixar – löst buggar för förbättringen Flera finansiella källor för Fonden för en rättvis omställning.
 • Nya indikatorer för Fonden för en rättvis omställning.
  Norrbotten: RCO 04 Företag som får icke-ekonomiskt stöd och RCR102 Antalet skapade arbetsstillfällen inom forskning vid enheter som får stöd.
  Västerbotten: RCO 04 Företag som får icke-ekonomiskt stöd och RCR102 Antalet skapade arbetsstillfällen inom forskning vid enheter som får stöd.
  Gotland: RCR102 Antalet skapade arbetsstillfällen inom forskning vid enheter som får stöd.
 • Fixat en bugg som gjorde att när du lagt in en årsbaserad budget med tre år så fick bara det första året summan uträknat automatiskt.

 • Interreg Sverige - Norge - personalkostnader baserat på enhetskostnader skickas in och hanteras som strukturerad data i systemet. Det här uppfyller EU-krav och förbättrar användbarheten.
 • Regionalfondens nio program och Fonden för en rättvis omställning - textkorrigeringar i Ansökan om utbetalning för ökad förståelse.
 • Nytt utseende för Min ansökan.

Förbättringarna i Nyps analys infördes 30 mars - 8 maj 2023.

 • Senaste sökt belopp och senast utbetalt datum m5050.
  Infördes: 2023-03-30
 • Antal partners och organisation postort i m5052
  Infördes: 2023-04-04
 • Norsk Budget i m5038
  Infördes: 2023-04-04
 • Ny modell Aktörer m5150
  Infördes: 2023-04-04
 • Ny modell ERUF Finansieringstransaktioner m5041 (motsvarande m0341)
  Infördes: 2023-04-04
 • Återkravstatusrapport från APEX till Diver (ODI)
  Infördes: 2023-04-04
 • KTA Nya fält konkurs m4111, m4151, m4130
  Infördes: 2023-04-04
 • KTA Nya transtyper konkurser
  Infördes: 2023-04-04
 • Decimaler visas för Mål och Delmål i indikatormålvärdemodellen m0503 och m0503_m5210
  Infördes: 2023-04-04
 • Interventionsområde m5210 och m5215
  Infördes: 2023-04-04
 • Bemyndigande per 2023-03-31
  Infördes: 2023-04-04
 • Nuvarande uppgifter organisationer m5150
  Infördes: 2023-04-17
 • Antal årsarbetskrafter könsuppdelat m5030
  Infördes: 2023-04-17
 • Flik ”Ansökan om utbetalning” EU2021-2027 Nypsportalen
  Infördes: 2023-04-17
 • Flik Indikator EU2021-2027 Nypsportalen
  Infördes: 2023-05-08
 • Regionkategori i flik Programinriktning EU2021-2027 Nypsportalen
  Infördes: 2023-05-08
 • Dela/spara bokmärke EU2021-2027 Nypsportalen
  Infördes: 2023-05-08
 • Plan för rapportering och begäran om utbetalning m5220
  Infördes: 2023-05-08
 • Hållbarhetsaspekter fritextfält PROJ m5003, m5030
  Infördes: 2023-05-08
 • Ny nationella strategin m0349
  Infördes: 2023-05-08
 • Regionkategori kod m5210
  Infördes: 2023-05-08
 • Fler dimensioner m5006
  Infördes: 2023-05-08
 • Nettoutbetalt ersätter (brutto)utbetalt i Nypsbarometern Nypsportalen
  Infördes: 2023-05-08

Kontakta oss

Har du åsikter eller funderingar om informationen ovan kan du alltid kontakta vår support så hjälper vi dig med din fråga.