Fler stödtyper får funktionen personal­kostnader

16 maj lanserades personalkostnader för EU-programmet Sverige - Norge. Näst på tur är Polisen som får funktionen 12 juni.
Funktionen kommer på sikt att underlätta för sökande att hantera personalkostnader i Min ansökan. Det här leder även till att du som handläggare får in alla personalkostnader strukturerat i Nyps 2020 i stället för i en personalkostnadssammanställning som bilaga.

Funktionen är aktuell i ansökan om utbetalning. Den lanserades tidigare under våren för Regionalfondens nio program och Fonden för en rättvis omställning. Efter att vi testat funktionen och sett hur den fungerade för de stödtyperna har vi alltså lanserat den för Sverige - Norge och ska göra det för Polisen.

Vägen framåt?

Vi ser över om funktionen ska införas för ytterligare stödtyper. Vi tittar även på möjligheten att vidare förbättra den i Nyps 2020. Till exempel så att du som handläggare enklare ska kunna justera personalkostnader och få hjälp med olika uträkningar direkt i systemet.