Avbryta och skicka tillbaka en ansökan om utbetalning - ny funktion för EU-stöden

26 april 2023 fick EU-stöden för programperioden 2021 - 2027 en ny funktion. Den gör det möjligt att avbryta och skicka tillbaka en ansökan om utbetalning till den sökande.

Om du som handläggare eller ekonom ser att en ansökan om utbetalning behöver många korrigeringar kan du nu avbryta den och skicka tillbaka den till den sökande. Hen får då tillbaka ansökan som ett utkast och kan göra sina korrigeringar direkt i Min ansökan.

Vi råder dig att skicka tillbaka ansökan på det här sättet tidigt i processen. Då ansökan återigen blir ett utkast för den sökande försvinner eventuellt arbete du redan har gjort i handläggningen. Det vill säga att alla uppgifter som handläggare och ekonom har registrerat för den aktuella ansökan om utbetalning raderas.

Kom ihåg att du kan skicka en komplettering via Nyps 2020 till Min ansökan där du förklarar vad den sökande behöver göra.

Varför har vi utvecklat funktionen?

Tidigare har det kunnat bli mycket arbete med ansökningar om utbetalning. Till exempel har ansökan behövts kompletteras en hel del. Det här har tidigare inneburit många mejl från och till den sökande eller kompletteringar i form av bilagor via systemen Nyps 2020 och Min ansökan.
Funktionen med att avbryta och skicka tillbaka ansökan om utbetalning minskar det här då allt sker i systemen. Handläggaren skickar som sagt tillbaka ansökan om utbetalning från Nyps 2020 och den sökande får sen komplettera den direkt i Min ansökan.

Var hittar jag funktionen i Nyps 2020?

När ärendet är under beredning, alltså när det finns en inskickad ansökan om utbetalning, kan du hitta funktionen i Nyps 2020. Det gör du via en knapp i vänstermenyn där det står "Avbryt AoU för komplettering".

Stöd som har fått funktionen

  • Regionalfondens nio program.
  • Fonden för en rättvis omställning.
  • Öresund-Kattegat-Skagerrak.
  • Sverige - Norge.
  • Polisen.
  • Migrationsverket.

Kommer funktionen att vidareutvecklas?

Vi siktar på att framöver förbättra funktionen ytterligare. Under hösten kommer vi att samla in feedback. Efter det siktar vi på att genomföra de viktigaste förbättringarna. Målet är att i så fall få dem på plats innan slutet på 2023.