EU-stöden - rubriker i Nyps 2020 och Min ansökan ändras

Vi planerar att uppdatera våra system 12 juni. Efter uppdateringen kommer ett par rubriker för EU-stöden få nya namn i Nyps 2020 och Min ansökan.

Nya rubriker för EU-stöden

  • Efter 12 juni kommer rubriken Lägesrapporter att heta Indikatorutfall.
  • Efter 12 juni kommer rubriken Utbetalning heta Ekonomiuppföljning.

Nya rubriker för programmet Öresund-Kattegat-Skagerrak

  • Efter 12 juni kommer rubriken Lägesrapporter att heta Indikatorutfall.
  • Efter 12 juni kommer rubriken Utbetalning heta Ekonomiredovisning.