Vad lanserades under uppdateringen 12 juni?

Måndag 12 juni uppdaterade vi våra system. Nedan kan du läsa kort och sammanfattad information om vad som lanserades. Mer detaljerad information om vissa förbättringar beskrivs i andra artiklar och utbildningsfilmer.

 • Ansökansfråga i vilken kommun investeringen ska göras. Frågan blir synlig för alla företagsstöd som erbjuds inom förordning 2022:1467 och 2022:1468. För pågående ärenden kommer handläggaren få upp information i ärendet om att komplettera med informationen.
 • Ansökansfråga om offentliggörande av stöd enligt EU:s statsstödsregler för vissa företagsstöd. Allt offentligt stöd över vissa nivåer som beviljas till företag måste offentliggöras enligt EU. Handläggaruppgift för alla företagsstöd.

 • Ansökan om utbetalning för Finansieringsinstrument.
 • Automatisk hämtning av Verklig huvudman för Finasieringsintrument.
 • Polisen: Personalkostnader baserat på enhetskostnader skickas in och hanteras som strukturerad data i systemet. Stödjer eu-krav och förbättrar användbarheten.
 • Regionalfondens nio program, Fonden för en rättvis omställning, Sverige -Norge och Polisen: Justering av personalkostnad på personnivå.
 • Regionalfondens nio program och Fonden för en rättvis omställning: Uppdaterat indikatorer för godkända program.
 • Regionalfondens nio program och Fonden för en rättvis omställning: Uppdaterat ansökansfrågorna i ansökan om stöd.
 • Regionalfondens nio program och Fonden för en rättvis omställning: Uppdaterat handläggningsuppgifterna i ansökan om stöd.
 • Regionalfondens nio program och Fonden för en rättvis omställning: Diverse textändringar i ansökan om stöd för att förtydliga för stödsökande och handläggare.
 • Alla EU-program: Lagt till funktionalitet som möjliggör rapportering av utgiftsdeklaration och årliga räkenskaper (UD/ÅR).
 • Polisen och Migrationsverket: Lagt till SFC-koder i databasen för att underlätta rapportering. Det här innebär att du inte behöver para ihop para ihop rätt indikator/specifikt mål/politiskt mål/prioritering med rätt koder manuellt.
 • Alla EU-stöd: Bytt namn på två menyer i ansökan om utbetalning. Lägesrapport heter nu istället Indikatorutfall och utbetalning heter istället Ekonomiuppföljning. Undantag för Öresund-Kattegat-Skagerrak där fliken Ekonomiuppföljning istället heter Ekonomiredovisning.
 • Nyps REACT-EU: Fixat en bugg i REACT-ärenden där ackumulerat stöd saknades och därför kunde inte utbetalning göras.
 • Regionalfonsdprogrammen - gamla programperioden 2014 - 2020: Fixat en bugg som gjorde att det inte gick att ändra vissa indikatorer
 • EU programperiod 2014-2020 och projektmedel: Fixat en bugg som gjorde att delsummeringar i budgeten i stället visade totalsumman.
 • Projektmedel: Fixat en bugg som gjorde att projektperioden inte alltid hämtades till de smart-documentsmallar den ska hämtas till.
 • Öresund-Kattegat-Skagerrak: Fixat en bugg som gjorde att en handläggningsuppgift från nya programperioden syntes i den gamla programperiodens ärenden.

 • EU-stöden: Tidigare kunde inte en användare med gästbehörighet ladda hem fler dokument åt gången. Gästbehörigheten ligger på flera användare som arbetar med uppföljning och revision. Detta är nu åtgärdat och en gästanvändare kan ladda ner dokument med hjälp av rullgardinsvalen samt filtrera dokumenten i dokumentvyn på Namn, Beskrivning, Kommentar och Etiketter.
 • Regionalfondens nio program och Fonden för en rättvis omställning: Textkorrigeringar i lägesrapporteringen för ökad förståelse.
 • Ansökansfråga i vilken kommun investeringen ska göras. Frågan blir synlig för alla företagsstöd som erbjuds inom förordning 2022:1467 och 2022:1468. För pågående ärenden kommer handläggaren få upp information i ärendet om att komplettera med informationen.
 • Ansökansfråga om offentliggörande av stöd enligt EU:s statsstödsregler för vissa företagsstöd. Allt offentligt stöd över vissa nivåer som beviljas till företag måste offentliggöras enligt EU. Handläggaruppgift för alla företagsstöd.
 • Stöd för produktion av audiovisuella verk: Engelsk översättning finns nu även för modalen som hänvisar till att utlysningen är stängd på Min ansökan.
 • Regionalfondens nio program och Fonden för en rättvis omställning: Uppdaterat indikatorer för godkända program.
 • Regionalfondens nio program och Fonden för en rättvis omställning: Uppdaterat ansökansfrågorna i ansökan om stöd.
 • Regionalfondens nio program och Fonden för en rättvis omställning: Uppdaterat handläggningsuppgifterna i ansökan om stöd.
 • Regionalfondens nio program och Fonden för en rättvis omställning: Diverse textändringar i ansökan om stöd för att förtydliga för stödsökande och handläggare.
 • Regionalfondens nio program, Fonden för en rättvis omställning, Sverige - Norge och Polisen: Fixat en bugg i personalkostnader som gjorde att vissa fält var redigerbara trots att ansökan om utbetalning redan skickats in.

Förbättringarna i Nyps analys infördes 25 maj 2023.

 • Kommun arbetsställe nypsbarometern.
 • Ny flik i nypsbarometern: Nationell strategi Nypsbarometern - Strategiskt område.
 • Migrationsverkets ärenden finns nu i projektbanken (behörighetsstyrd).
 • Alla partners i EU-barometern ärendesida.
 • Ny modell m5235 Inbetalningsrapport – motsvarar rapportgeneratorns men utan prestandapåverkan.
 • AVI(Stöd för produktion av audiovisuella verk)-uppgifter i m5030.

 • Buggrättning: Tidigare fel vid gamla ärendeversioner (fel ärende.ID och att uppgifter saknas) har blivit rättade.

 • Text i handläggningskontrollerna är fixat så att radbyte fungerar igen .

Kontakta oss

Har du åsikter eller funderingar om informationen ovan kan du alltid kontakta vår support så hjälper vi dig med din fråga.