Nytt organisationsregister för Nyps 2020

Nu i vinter 2023/2024 byts organisationsregistret för Nyps 2020 ut. Vi genomför bytet för att få tillgång till mer aktuell information om svenska, danska, norska och finska organisationer. Bytet möjliggör också framtida utveckling för automatisering och minskat uppgiftslämnande.

Hur påverkar det här mitt arbete?

Den största förändringen du som handläggare kommer att märka gäller betalinformationen. Du kommer att registrera den direkt i ärendet utan att vara beroende av att din registerförvaltare har lagt upp den i organisationsregistret. Det här innebär också att registerförvaltarrollen försvinner. Du kommer att kunna se och kontrollera om bankgirot eller plusgirot är kopplat till det aktuella organisationsnumret och det kommer även fortsatt vara möjligt att lägga upp alternativa betalsätt.

Gällande Min ansökan sker ingen förändring förutom att stödsökande kommer kunna söka fram fler norska, danska och även vissa finska organisationer, oavsett om dessa ansökt om stöd tidigare eller inte. Precis som tidigare kommer stödsökande kunna söka fram svenska organisationer.

Det här innebär också att det kommer bli färre utländska organisationer att lägga upp manuellt. De som fortsatt behöver läggas upp är organisationer från länder utanför programområdena, samt en del organisationer från Finland. Rutinen för hur detta görs kommer att förändras, då registerförvaltarrollen försvinner. I stället ska du efter förändringarna kontakta Tillväxtverkets supportfunktion som utför registreringen.

Vad händer härnäst?

Mer detaljerad information samt demos kommer senare i höst när vi närmar oss bytet.

Efter det första steget med bytet i vinter finns möjligheter till vidareutveckling. Med hjälp av den utökade informationen vi får tillgång till kommer till exempel kontroller som nu görs manuellt istället kunna utföras av Nyps, vi får bättre analysmöjligheter och mer träffsäker data.