Vad lanserades under uppdateringen 25 oktober?

Onsdag 25 oktober uppdaterade vi våra system. Nedan kan du läsa kort och sammanfattad information om vad som lanserades. Mer detaljerad information om vissa förbättringar beskrivs i andra artiklar och utbildningsfilmer.

 • Migrationsverket: Åtgärdat en bugg som orsakade fel datum i vissa mallar.
 • Interreg-programmen: Åtgärdat en bugg som dolde vissa projektpartners i gränssnittet utan att visa felmeddelande att de saknades i organisationsregistret.
 • Aurora-programmet: Lagt till checklistefråga för faktiskt avslutsdatum
 • Kontraster för checkboxar och radioknappar har förbättrats så att det blir lättare att se och använda.
 • Utgiftsområde 19.1.1 har bytt namn från “19.1.1 Regionala tillväxtåtgärder” till “19.1.1 Regionala utvecklingsåtgärder.
 • I ärenden inom EU-medel och Projektmedel som har manuella ansökningar kan man som handläggare nu publicera handlingar till Min Ansökan.
 • Åtgärdat ett beteende som gjorde att fliken “Översikt” i ärenden i Nyps inte visades i vissa lägen.
 • Åtgärdat en bugg som gjorde att man inte kunde betala tillbaka återstående förskottsbelopp, vilket hindrade avslut av vissa ärenden

 • Handläggningsuppgiften i Särskilt Investeringsstöd som hanterar frågan om stödgrundande kostnader omfattar andra kostnader än kostnader för materiella tillgångar (1467: §23-26) har tagits bort från Nyps.
 • Manuell registrering av utländska företag är nu möjligt genom användargränssnittet i Nyps.

 • Rättat till så att Lägesrapport och Granskningsplan nu visas i ansökan om utbetalning för “Normalprojekt 2023”-ärenden.
 • Åtgärdat ett visningsfel som gjorde att alternativ i finansiering vid ärendebeslut blev dolda av budgeten.

 • FRO ärenden med flera finansiella källor får nu ett visualiserat ärendesamband mellan huvudärende och bi-ärende så att handläggare lättare kan följa upp ärendena.
 • Aktiva bi-ärenden i FRO ärenden med flera finansiella källor avslutas nu i samband med att huvudärendet avslutas.
 • Aggregerade verifikatsrapporten är flyttad från rapportgeneratorn till direkt in i ärendet

Personalkostnader och personalkostandsfunktion

 • Det är tillagt ett fält för att skriva kommentarer
 • Förbättrat automatiska kontroller av unika personnummer
 • Infört en årlig schablonmässig löneuppräkning på 2.4 %
 • Det är möjligt att ladda ner en mall i excel i syfte att CSV-inläsa personalkostnaderna.
 • Det är möjligt att exportera inrapporterade personakostander till en excel-fil.
 • Lagt till funktion för att kunna välja flera rader samtidigt och göra samma åtgärd på alla.
 • Förbättrat filtreringsmöjligheter.
 • Förbättrat prestanda för projekt med många anställda

 • Alla EU-stöd: Säkerställt att Min ansökan alltid visar det man skickat in som sökande och inte ändras efter beslut av handläggaren. Det går även att ladda ner kvittensen på det man skickat in i en ansökan om utbetalning. 
 • Alla EU-stöd: Åtgärdad bugg som gjorde att den inte alltid gick att bifoga en CSV-fil till en komplettering på en ansökan om utbetalning.
 • Loggan till Tillväxtverket som visas på Min Ansökan leder nu till www.tillvaxtverket.se Länk till annan webbplats..

2023-09-21 - 2023-10-13

 • Nypsbaromatern ERUF-barometern utökad med handläggningstider för AoU
 • Diver modell m0342 Öppet för stödtyp ERUF 2021-2027
 • Diver m5200 Aktivitetsplan
 • Diver m5235 mfl Koder för AMIF

 • Buggrättning: Åtgärdat fel med att det inte gick att spara en ny ansökan i Min Ansökan.
 • Buggrättning: Åtgärdat fel med att Tjänsteanteckningar pop-up stängs ned om användaren byter till annat ärende i NYPS.
 • Buggrättning: Åtgärdat fel med cache-funktionen i Min Ansökan som orsakade felet vid senaste öppningen av AVI-stödet.
 • Teknisk förbättring: Utbildningsmiljön är uppdaterad och kan användas i utbildningssyfte

Kontakta oss

Har du åsikter eller funderingar om informationen ovan kan du alltid kontakta vår support så hjälper vi dig med din fråga.