Behandling av personuppgifter i Min ansökan

Tillväxtverket har uppdaterat informationen om hur vi behandlar personuppgifter i Min ansökan.

Viktigt att veta om uppdateringen

Uppdateringarna handlar främst om att förtydliga vem respektive mottagarorganisation är och vem som är personuppgiftsansvarig. Dessutom har vi förtydligat vad som gäller för eget utrymme och att personuppgiftsansvariga endast har åtkomst till informationen i inskickade ansökningar. Vi har också lagt till information om att utkast, det vill säga ej inskickade ansökningar, raderas efter 9 månader. Här kan du läsa den nya informationstexten på Min ansökan. Länk till annan webbplats.

Texter som är specifika för andra offentliga förvaltningar har vi inte ändrat, men vi vill rekommendera er att se över dessa texter för att säkerställa att de fortfarande är aktuella.

Kontakt

För att uppdatera er text lägg ett ärende i Nyps servicesida. Bifoga i ärendet vad ni vill ändra på samt var informationen finns nu eller ska finnas efter ändring.