Ny säker inloggning till Nyps Legacy och Nyps 2020

Nu införs en ny autentisering för att kunna använda Nyps Legacy och Nyps 2020. Det innebär att alla som arbetar i systemen behöver använda en app för autentisering för att kunna logga in i citrix.

 

Varför genomförs denna förändring med inloggning?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ställt krav på förbättrat skydd vid inloggning till Nyps eftersom informationen går över internet. Möjligheten att identifiera användare genom IP-adress kommer avvecklas hösten 2023 och ersättas helt av autentisering via en app. Det är alltså en säkerhetsfråga för att informationen i våra system ska vara skyddad.

Identifiering genom IP-adress kommer att tas bort 30 november.

Tidigare meddelande från Tillväxtverket

I höst inför Tillväxtverket multifaktorautentisering för att använda Nyps Legacy och Nyps 2020. Vi behöver information från er vilka anställda (namn och användarnamn) som ska arbeta i Nyps/nyps2020 i er organisation. När Tillväxtverket fått informationen förbereder vi användarkontona och meddelar er när det är klart. De anställda kan sedan följa instruktionerna i den bifogade filen ”OTP”. I instruktionen står att man har en arbetsvecka på sig att registrera appen men den tidsbegränsningen har tagits bort, så ni kan bortse från den.

Det är önskvärt att ni påbörjar processen så snart som möjligt då ni fortfarande har tillgång till vitlistade IP-adresser. Det innebär att till den 29 november kommer ni kunna använda båda lösningarna.

Om ni inte längre har någon som jobbar med nyps2020/nyps legacy så får ni gärna meddela att det inte är aktuellt för er organisation.

Om ni har anställda som redan använder authenticator för att logga in i citrix så behöver de inte anmälas igen men är ni osäker, anmäl alla. Det gör inget ifall de är dubbelt registrerade.