Digitala träffar: Sugen på siffror från Nyps?

Vi hjälper dig hitta underlag till dina rapporter, uppföljningar och utvärderingar efter era specifika behov.

Vi närmar oss den tiden på året då det är dags att förbereda rapporter, skapa uppföljningar och utvärdera. Därför vill vi höra om det finns ett intresse för ett kortare möte som utgår från era specifika behov och samtidigt presentera de möjligheter som vi har skapat under året, bland annat de som framkommit i nypsbarometern.
Förslag på möjliga frågeställningar:

  • Vad finns i nypsbarometern?
  • Varför funkar inte min markör i diver längre?
  • Hur kan jag ta hänsyn till alla undantag i 1:1-rapporteringen?

Vänligen meddela oss så snart som möjligt, så hittar vi en tid innan jul.
Kontakt: Elisabet Fjellström,
namn.efternamn@tillvaxtverket.se