Vad lanseras i uppdateringen 1-4 december?

Helgen 1-4 december driftsätts det nya organisationsregistret för Nyps 2020. Vi genomför bytet för att få tillgång till mer aktuell information om svenska, danska, norska och vissa finska organisationer. Bytet möjliggör också framtida utveckling för automatisering och minskat uppgiftslämnande.

I och med bytet av register försvinner registerförvaltarrollen samt menyn för organisationsregistret. De ändringar som fortsatt kan göras i registret, såsom upplägg av utländska organisationer, kommer att göras av Tillväxtverkets support.

Här kan du läsa om vad förändringen innebär. Det finns även en utbildningsfilm du kan se nedan:

Film: Nytt organisationsregister

Klicka på länken för att se filmen: Nytt organisationsregister - YouTube Länk till annan webbplats.

  • Mer aktuell information om svenska, danska, norska och finska organisationer.
  • Enklare verifiering av betalsätt.
  • Information i Nyps om organisationen är aktiv eller inaktiv.

Tidigare har samtliga utländska organisationer behövt läggas upp manuellt av Tillväxtverkets support eller av lokal registerförvaltare. En förbättring med det nya organisationsregistret är att vi nu får data levererad för danska, norska och vissa finska organisationer*. Det innebär att de inte längre behöver läggas in manuellt. Sökande kan direkt i Min ansökan söka fram rätt organisation.

Organisationer från andra länder än ovan nämnda behöver dock fortfarande läggas till manuellt i organisationsregistret. I och med att den lokala registerförvaltarrollen försvinner kommer denna hantering att skötas av Tillväxtverkets support.

För att lägga upp en organisation i registret ska du kontakta Tillväxtverkets support via en beställning i Easit. Här kan du läsa om vad du behöver skicka med i en sådan beställning.

*i huvudsak finska aktiebolag.

Funktionaliteten för betalsätt har byggts om i och med denna uppdatering av systemet. Nyps kan nu automatiskt verifiera bank- och plusgiron mot en extern källa och du som beredningshandläggare behöver enbart bekräfta girot i en lista. Det finns också funktionalitet för att lägga in andra betaladresser såsom BIC/IBAN. Observera dock att det kan finnas regler för olika stöd kring vad som är godkänt att acceptera som betaladress. Hanteringen av andra betalsätt kommer i en senare uppdatering av Nyps kunna behörighetsstyras av respektive användarorganisation. Efter driftsättningen 4 december är det behörigheten ”beredningshandläggare” som kommer kunna hantera samtliga betalsätt. Behörigheten "granskare” kan ej hantera betalsätt.

Bankgiro för enskild firma

I första versionen av nya organisationsregistret kommer enskilda firmors bankgiron inte kunna verifieras direkt i Nyps, till skillnad från enskilda firmors plusgiron som kommer kunna verifieras. Bankgiron för enskild firma får tills vidare verifieras mot extern källa och registreras under ”annat betalsätt” i Nyps.

Uppdatering av betalsätt i befintliga ärenden efter driftsättningen 4 december

Efter driftsättningen kommer du som är beredningshandläggare att bli uppmanad att uppdatera betalsätt i ärenden som ligger ”under beredning” och sedan tidigare har ett bank- eller plusgiro angivet. När du klickar på ”uppdatera” kopplas det befintliga betalsättet om till det nya organisationsregistret.

Precis som tidigare kommer Nyps att flagga i ärenden när det finns uppdateringar i organisationsregistret. För att uppgifterna ska slå igenom i ärendet behöver ärendet uppdateras.

I och med bytet av organisationsregister kommer denna flaggning komma upp i samtliga ärenden du hanterar. Det beror på bytet till nya datakällor. I vissa ärenden kan det också bli uppdateringar på grund av att vi nu har fått mer uppdaterade data, samt att den data vi får levererad är i ett annat format än vad den varit tidigare.

Två olika typer av uppdateringar

Uppdateringar kan vara antingen obligatoriska eller frivilliga. Är uppdateringarna obligatoriska måste de göras för att det ska gå att fatta beslut i ärendet.

Obligatoriska uppdateringar visas genom att det dyker upp en gul varningsruta i ärendet. Gula rutan informerar om att det finns uppdateringar samt vad du som handläggare behöver göra för att ärendet ska uppdateras. Obligatoriska uppdateringar kan enbart göras när ärendet ligger under beredning. Obligatoriska uppdateringar rör:

  • när organisationens eller någon medsökande organisations status har ändrats till inaktiv
  • juridisk form har förändrats
  • valt arbetsställe har tagits bort.

Frivilliga uppdateringar visas genom att notifieringsklockan i ärendet tänds. När du klickar på klockan får du upp en informationsruta med möjlighet att klicka vidare och uppdatera ärendet. Ärendet kan dock inte uppdateras när det ligger under beslut. Frivilliga uppdateringar kan exempelvis röra:

  • ändrat namn
  • ändrad adress
  • ändrad bransch
  • uppdaterade arbetsställen.

Vi rekommenderar att du alltid uppdaterar ärendet även vid frivilliga uppdateringar, för att vara säker på att ärendet innehåller aktuella data.

Tyvärr anger informationsrutan om uppdateringen varken för frivilliga eller obligatoriska uppdateringar exakt vad uppdateringen rör.

Observera att viss information gällande arbetsställen är uppdaterad 2024-01-11. Läs mer här: Uppdatering för arbetsställen och ideella föreningar i Nyps. Länk till annan webbplats.

För svenska aktiva organisationer hämtar organisationsregistret information om arbetsställe från SCB. Manuellt tillagda arbetsställen som finns kopplade till ärenden i det gamla organisationsregistret flyttas över till det nya organisationsregistret.

De arbetsställen som finns i organisationsregistret för svenska organisationer är antingen aktiva arbetsställen, eller arbetsställen som SCB förberett för en organisation, men som inte aktiverats än. Detta kan till exempel gälla för ideella föreningar. I huvudsak ska det alltid finnas minst ett arbetsställe för organisationen. Det finns dock fall där listan över arbetsställen är tom. Det kan exempelvis inträffa om företaget avregistrerat sig som arbetsgivare. I sådana fall behöver det läggas till ett arbetsställe manuellt för att kunna fatta beslut i ärendet. Klicka på den här länken för att lägga en beställning för ett manuellt arbetsställe.

För danska och norska organisationer som inte finns manuellt tillagda sen tidigare kan det saknas arbetsställenummer. För finska organisationer som inte finns manuellt tillagda sen tidigare kommer det alltid saknas arbetsställenummer. När arbetsställenummer saknas skapar organisationsregistret det fiktiva arbetsställenumret ”1” samt lägger till samma adress som finns registrerad på organisationsnivå. Du behöver i sådana här ärenden lägga en beställning till Tillväxtverkets support för att lägga till ett manuellt arbetsställe. Klicka på den här länken för att lägga en beställning för ett manuellt arbetsställe.

Uppdateringar gällande arbetsställe efter driftsättningen

Efter driftsättningen kan det i vissa ärenden vara färre arbetsställen i listan än innan driftsättningen. Uppdatera ärendet via notifieringsklockan så kommer samtliga aktiva arbetsställen återigen att synas i ärendet.

För att ändra juridisk form i ett ärende kontaktas Tillväxtverkets support via beställning i Easit (Nyps servicesida).

Svenska organisationer med juridisk form 96 – ”Utländska juridiska personer” får automatiskt juridisk form 99 – ”Juridisk form ej utredd” tills det manuellt ändras till den korrekta organisationsformen.

I och med det nya organisationsregistret kommer det att gå att se i Nyps om organisationen är aktiv eller inaktiv. Funktionaliteten är dock begränsad, du behöver fortfarande kontrollera organisationens status mot externa källor på samma sätt som tidigare, exempelvis inför utbetalningar. Observera också att en organisation där det har inletts en konkurs fortsatt är aktiv. Arbetsställen bör dock vara inaktiva i detta fall.

Det går inte att fatta beslut i ärenden där organisationen är inaktiv eller om det saknas aktiva arbetsställen.

Om organisationen, eller någon medsökande organisation är inaktiv, behöver den organisationen tas bort från ärendet för att det ska gå att fatta beslut. Det går inte att manuellt ändra status på en organisation till aktiv.

Om beslut ska fattas trots att det saknas aktiva arbetsställen i ärendet behöver det läggas till ett arbetsställe manuellt. Se sidan "Beställ arbetsställen".

I samband med att manuellt registrerade utländska organisationer flyttas över till nya organisationsregistret har en del registervård behövt göras. Det beror på att registerförvaltaren kan ha matat in ett organisationsnummer i ett inkorrekt format eller missat någon siffra.

Eftersom det nya registret har tillgång till externa datakällor för hämtning av svenska, norska, danska och vissa finska organisationer har registervården varit nödvändig för att säkra så att organisationsregistret har möjlighet att hålla grunddata om dessa organisationer uppdaterade.

För dig som handläggare kan detta betyda att organisationsnumret på aktörerna i ditt ärende ändras då du klickar på klockan och uppdaterar ditt ärende.