Informations­träffen 8 december - svar på era frågor

Här finner du frågor och svar som vi inte hann besvara under informationsmötet den 8 december.

Agendan 8 december

  • Det nya organisationsregistret, en uppföljning av helgens release.
  • Hållbarhetsprojektet, fortsättning från förra mötet, nu med fokus på projektbaserade stöd.
  • Nedskrivningar, ny funktionalitet för våra företagsstöd, lägesrapport
  • Gemensam ansökan, tips om dess användning.
  • Smått och gott, blandade punkter från Nypsförvaltningen.

Frågorna som ställdes under informationsmötet och är oförändrade. Liknande frågor med samma svar besvaras endast en gång.

Det nya organisationsregistret

Svar: Det är inga förändringar i behörigheter. Men det kan skilja sig i vad man kan hantera. Nu kan Betalsätt bara hanteras av beredningshandläggare i Nyps.

Det är planerat att göra en uppdatering med vem som kan behandla Betalsätt, vi återkommer med information om det.

Hållbarhetsprojektet

Ett införande av förslaget gällande hållbarhetsanalysen skulle påverka regioner.

Nedskrivningar

Inga frågor.

Gemensam ansökan

Svar: Om en sökande har skickat in en ansökan utan att välja gemensam ansökan vid skapande av ansökan eller via medfinansierings-alternativet vid ansökningar i utkast så förs tyvärr informationen inte över.

Svar: Gemensam ansökan kan användas för att söka EU- och projektstöd samtidigt, men det krävs att det finns öppna utlysningar i båda stöden. Men när det finns öppna utlysningar finns möjligheten för alla regioner.

Saknar du något svar eller fråga från informationsträffen?

Kontakta Gustav Allard.
namn.efternamn@tillvaxtverket.se