Kontrolluppgift 70 för inkomståret 2023 – skicka in senast 31 januari

Varje region ansvarar för att lämna in Kontrolluppgift 70 till Skatteverket för enskilda näringsidkare. Det går att lämna in uppgifterna via Skatteverkets e-tjänst eller blankett. Sista dagen för att skicka in kontrolluppgifterna är den 31 januari 2024.

Lila pärm

Tillväxtverket tar fram datafiler med utbetalt belopp och stödmottagare till alla regioner för året 2023. Varje region ansvarar för att lämna in kontrolluppgifterna till Skatteverket. Det går att lämna kontrolluppgifter via Skatteverkets e-tjänst eller en blankett. Datafilerna som Tillväxtverket tar fram är anpassade till Skatteverkets e-tjänst. Sista dagen för att skicka in kontrolluppgifterna är den 31 januari 2024.

Varje region ansvarar för att kontakta de enskilda näringsidkare och berätta att uppgifterna har lämnats till Skatteverket.

Kom ihåg att meddelande eventuella undantag.

Så får du din regions datafil med kontrolluppgifter

Kontakta Nypscentralen genom vår servicesida (Easit) så skickar vi en datafil med kontrolluppgifterna till dig. Den som skickade in ärendet kommer vid ett senare tillfälle att få en kontaktlista med de näringsidkare som ska informeras om att regionen har skickat in kontrolluppgifterna till Skatteverket.

Kontakta oss

Har du frågor kan du alltid kontakta vår support så hjälper vi dig med din fråga.