Uppdatering av behörighet för Annat betalningssätt

Efter en planerad uppdatering den 31 januari 2024 kommer behörigheterna för "Annat betalningssätt eller annan organisation" i Nyps att förändras. Enbart den nya rollen Beredare betalsätt kommer kunna hantera dessa betalsätt. För att kunna hantera dessa betalsätt behöver er organisation bestämma vilka hos er som ska ha rollen och därmed behörigheten.

Alla användare med rollen Beredningshandläggare kommer fortsatt ha kvar sin behörighet att hantera bank-och plusgiron som tillhör den sökande organisationen, och som automatiskt verifieras av systemet.

Lägg till behörighet för betalsätt

För att kunna hantera "Annat betalningssätt eller annan organisation" behöver er organisation bestämma vilka som ska ha rollen Beredare betalsätt. Er lokala administratör behöver sedan lägga till den rollen för dessa användare. Kontakta Tillväxtverkets support via Easit om ni behöver hjälp med detta. Easit (Nyps servicesida) Länk till annan webbplats..

När sker uppdateringen?

Planerat datum för uppdateringen är den 31 januari-1 februari 2024. Ni kommer kunna lägga till den nya behörigheten på de användare som ska ha den från klockan 12.00 den 1 februari. På förmiddagen den 1 februari kommer Nyps att fungera som vanligt, men observera alltså att det inte kommer gå att redigera "Annat betalningssätt eller annan organisation" förrän efter klockan 12.00 och efter det att behörigheten har lagts till för användarna.

Tidigare uppdatering för betalsätt

Funktionaliteten för betalsätt byggdes om i uppdateringen som var 1-4 december. Här kan du läsa mer: Vad lanseras i uppdateringen 1-4 december? - NypsCentralen (tillvaxtverket.se) Länk till annan webbplats.

Andra rutiner för dig på Tillväxtverket

För dig som är anställd på Tillväxtverket gäller andra rutiner. Mer information om det kommer på Guru.