Informations­träffen 2 februari - svar på era frågor

Här finner du frågor och svar som vi inte hann besvara under informationsmötet den 2 februari.

Agenda 2 februari:

  • Spegling av redovisningsperioder i Min ansökan
  • Nya stöd inom Kommersiell service
  • Infosida och beställning av lokal klassificering
  • Delning av projektärenden

Frågorna som ställdes under informationsmötet och är oförändrade. Liknande frågor med samma svar besvaras endast en gång.

Rredovisningsperioder i Min Ansökan

Det en juridisk bedömningsfråga. På Tillväxtverket bedömer vi att perioderna är beslutsgrundande för stödet, därför har vi låst dem bakom ändringsbeslut. Vi vill i så stor utsträckning som möjligt göra likadant i systemet. Det gör systemet bättre och mer robust för alla med mindre buggar och enklare för oss att förvalta och vidareutveckla. Om vi ska ändra på detta beror det därför på om de flesta av er andra organisationer bedömer att perioderna inte är beslutsgrundande eller inte.

Lokal klassificering

Det finns ingen teknisk begränsning för hur många klassificeringar det går att ha.

Vi har två nivåer på lokal klassificering i diver och de går att hitta i m5003 och m5030.

Dela ansökan

Det är inte bara kontaktpersonen som kan administrera dela-funktionen, alla som har en delning kan göra det. Har en person slutat kan ett annat konto med tillgång ta bort personen som slutat och dela till andra. Scenariot som frågan implicerar händer därför bara om endast en person har ärendet och ingen delning gjorts till någon annan. I det fallet behöver man höra av sig till supporten.

Om du har en enda jobb-mejl och använder den på både ett e-konto och ett BankID-konto kan du välja vilken adress du vill på ena kontot och sluta använda det till favör att bara använda det andra kontot. Du är golden med bara ett konto. Anledningen till att i projektmedel välja e-konto framför BankID har varit att man då kan sprida inloggningsuppgifterna med varandra så att fler får tillgång. Efter 20 feb behöver man inte längre göra så, nya dela funktionen är likadan oavsett konto. Vi rekommenderar att ni väljer BankID - kontot för att den har högre säkerhet.

Kontaktlistan är kvar, men den har inte längre någon koppling till vem som har tillgång till ärendet på Min ansökan. Kontaktlistan är kontaktlista och tillgång är tillgång. Vi har separerat funktionerna helt. Handläggaren får inte se vilka konton som har tillgång på Min ansökan eftersom Min Ansökan är en så kallad ”Egen yta” och det finns juridiska regelverk kring det. Handläggaren får bara se om sökande gett sitt medgivande. En av huvudanledningarna till utvecklingen med nya dela-funktionen är att följa egen-yta-regelverket bättre. Ansvaret och kontrollen för vilka som får tillgång till ärendena i Min ansökan ska ligga helt i sökandes egna händer.

Du kan själv flytta det med hjälp av nya dela-funktionen. Först måste du byta e-post på ett av dina två konton. Välj ett av dem du ska fortsätta använda (välj helst BankID-kontot för det har högre säkerhet och har efter releasen den 20 februari inga nackdelar alls jämfört med e-konto, BankID är bättre all around). Efter du bytt kan du dela tillgång emellan ärendena fritt hur du vill. Ska du exempelvis använda ditt BankID-konto loggar du in med ny e-postadress på ditt e-konto och delar tillgången på alla dina ärenden till BankID-kontot. Därefter kan du ifrån BankID-kontot ta bort delningen till ditt e-konto om du vill så att det blir helt tomt. Rekommenderar av säkerhetsskäl att du gör så om du planerar att sluta använda ditt e-konto.

De har kvar sin delning även fast den skedde på det gamla sättet. Deras tillgång har flyttats över till nya dela-funktionen så ni kan se och administrera alla som har tillgång där, oavsett om de fått tillgång på det gamla sättet via kontaktlistan eller det nya.

Vi informerar inte om nya features på Min ansökan, för det går ni in på Nypscentralens hemsida. Däremot har vi som alltid så tydliga och användarvänliga funktioner med hjälptexter i Min ansökan så vi hoppas att det hela blir enkelt att använda. Ge oss gärna feedback via våra supportkanaler på hur det går.

Läs svartet på "Om kontaktpersonen slutar innan nya börjar i projektet, hur ska det gå för den nya att komma in?" för mer information.

Inget konto raderas, det enda du behöver göra är att byta e-postadress på ett av kontona och använda den nya funktionen för att säkerställa att de kontot du kommer att fortsätta använda har tillgång till rätt ärenden. 

Vi kommer att komma med mer information gällande funktionen "dela ansökan" inom kort.