Dela ansökan - för projektmedel och företagsstöd

Från och med den 21 februari går det att dela en ansökan för projektmedel, en funktion som tidigare bara funnits för företagsstöd. Till en början kommer funktionen se olika ut i företagsstöd och projektmedel.

Fördelar med den nya uppdateringen:

 • Sökande har fullständig kontroll över vilka som ska ha tillgång till sin ansökan.
 • Dela-funktionen kräver inte längre BankID-konto vilket öppnar upp tjänsten för fler användare.
 • Högre informationssäkerhet för sökande.
 • Sökande behöver inte längre välja e-postbaserat-konto när de vill dela inloggningsuppgifter, för att flera personer ska kunna arbeta i samma ansökan. Det går dock inte vara inne i ansökan och göra ändringar samtidigt på ett smidigt sätt.

Ett konto kan bara ha en e-postadress

Idag går det att ha samma e-postadress på ett BankID-konto och på ett e-postbaserat-konto. Efter uppdateringen 21 februari behöver den sökande välja en e-postadress per konto.

Dubbletter fasas ut

Idag finns det e-postadresser kopplade till både ett BankID-konto och ett användarkonto.
Vi tar bort den möjligheten för att minska risken att information går till fel person.

Dela ansökan för företagsstöd

För företagsstöd blir det två förändringar:

 • Ett konto kan bara ha en e-postadress. Idag går det att ha samma e-postadress på ett BankID-konto och på ett e-postbaserat-konto. Efter uppdateringen 21 februari behöver du välja en e-postadress per konto.
 • Det kommer gå att dela ansökan för både BankID-konto och e-postbaserat-konto.

Dela ansökan för projektmedel

Bra att veta inför systemuppdateringen den 21 februari

Funktionen delad ansökan kommer delas upp i flera systemuppdateringar. Det gör tyvärr att några funktioner inte kommer fungera idealiskt inledningsvis. Vi jobbar med förbättringar under våren. Vi kommer informera löpande under processen.

Så här kommer det att fungera efter 21 februari

 • Alla ansökningar som är i samma projekt delas. För att inte dela alla ansökningar i ett projekt samtidigt måste ansökningarna lägga in i ett nytt projekt.

Bra att veta

 • Alla som har tillgång till en ansökan idag kommer ha kvar sin tillgång.
 • Om en sökande har två konton med samma e-postadress tvingas den att byta på ett konto.
 • Projektmedelshandläggare kommer inte längre kunna administrera tillgången till sökandes ansökningar.
 • Under våren kommer vi att ändra så att du delar en ansökan i taget. I stället för att den sökande delar alla ansökningar i ett projekt samtidigt.
 • Det går bara att dela en ansökan till e-postadresser som redan är kopplade till ett konto i Min ansökan. Om en sökande vill dela till någon som inte har ett konto måste den skapa ett konto först.

Hur delar jag en ansökan?

Vi kommer att publicera en lathund som visar hur funktionen "dela en ansökan för projektmedel" fungerar. Lathunden kommer vara tillgänglig här och under fliken:
Utbildning -> Våra utbildningar -> Lathundar.

Film - Dela projektärenden med flera användare i Min ansökan

Kontaktlistan

Projektmedelshandläggare kommer inte längre kunna administrera tillgången till sökandes ansökningar.

 • Kontaktlistan kommer finnas kvar. Men den kommer inte ha någonting med vilka användare som har tillgång till ärenden på min ansökan.
 • Handläggareinformation: Det går att lägga till personer på kontaktlistan som inte har ett konto på Min ansökan. Om du vill publicera och skicka ett automatiskt e-post till en person rekommenderar vi att du ber personen att ska ett konto innan du publicerar. Vi jobbar för att förbättra den här funktionen och andra automatiska e-postutskick.
 • Om en användare läggs till i kontaktlistan som inte har ett konto på Min ansökan kommer den inte kunna använda länken från de automatiska e-postutskicken. Personen måste skapa ett konto för att se vad du publicerar.

Kontakta oss

En del tekniska problem kan åtgärdas genom att rensa cacheminnet. Om du fortfarande har problem eller har några andra frågor kan du alltid kontakta vår support så hjälper vi dig Länk till annan webbplats..