Avveckling av tjänster kopplade till korttidsarbetet (KTA)

Sedan den 1 april 2022 hanterar Skatteverket det ordinarie stödet för korttidsarbete. Detta innebär att Tillväxtverket kommer att avveckla vissa tjänster kopplade till korttidsarbetet. Den 5 juni avvecklas en del statistiktjänster.

Bakgrunden till uppdraget korttidsarbete

Coronapandemin drabbade samhället hårt och inte minst Sveriges företag. Den 16 mars 2020 fick Tillväxtverket i uppdrag av regeringen att hantera det nya stödet för korttidsarbete (KTA).

Korttidsarbete (i början kallat korttidspermittering) innebar att arbetsgivare kunde minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av lönekostnaden. Korttidsarbete kunde användas när företag drabbades av tillfälliga ekonomiska problem till följd av att något oväntat hände.

Stöd vid korttidsarbete finns nu hos Skatteverket

Sedan 1 april 2022 är det Skatteverket som hanterar ordinarie stöd till korttidsarbete. Alla ärenden som kommit in till Tillväxtverket till och med 31 mars 2022 hanteras av Tillväxtverket fram till dess att de avslutas. Läs mer och ansök om stödet hos Skatteverket.

Avveckling av tjänster

Eftersom Tillväxtverket inte längre ansvarar för korttidsarbete, kommer vissa tjänster att avvecklas under 2024. Även om exakta datum för avvecklingen av respektive tjänst ännu inte har fastställts, kommer följande tjänster att avvecklas den 5 juni 2024.

Tjänster som avvecklas 5 juni

Statistiken finns kvar

Statistiken om respektive organisation finns kvar, även om tjänsten försvinner. För att ta del av statistiken behöver du begära ut en allmän handling via Tillväxtverkets webbplats, tillvaxtverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Allmän handling

Du har rätt att ta del av en allmän handling om den inte är sekretessbelagd. En handling är allmän om den förvaras hos myndigheten och antingen är inkommen till eller upprättad hos myndigheten. En handling kan till exempel vara en text, bild, film eller ljudinspelning. Innan utlämning gör vi alltid en sekretessprövning.

Korttidsarbetet på Tillväxtverket

För dig som arbetar på Tillväxtverket kommer ytterligare några interna tjänster att avvecklas.