Det här lanserades i systemuppdatering 20 mars

Vi uppdaterade våra system den 20 mars. Här kan du läsa en sammanfattning om vad som lanserades. Mer utförlig information om vissa förbättringar beskrivs i andra artiklar och utbildningsfilmer.

 • Sökande kan lägga till fler rader i omsättningstabellen i Investeringsbidraget.
  • I varje rad ska start- och slutdatum fyllas i, fungerar på samma sätt som i Servicebidraget och Särskilt driftstöd.
 • I Transportbidraget visades avslagna ansökningar som avvisade ansökningar. Det är nu korrigerat.
 • Kommersiell Service: Alternativen BIC/IBAN för utbetalningssätt tas bort för följande stöd i Kommersiell Service:
  • Servicebidrag
  • Särskilt Driftstöd
  • Investeringsbidrag.
 • Kommersiell Service: Lagt till Tusentalsavgränsare i beloppsfält för mottagna försumbara stöd.
 • En ansökan med 0 kr i utbetalning som har påbörjats av en handläggare visas som ”Beviljat” istället för ”Ej beviljat”.
 • Kommersiell Service: Buggfix: Uppdaterat en informationstext i Servicebidraget som felaktigt hänvisade till ett avsnitt i Särskilt driftstöd. Det är nu korrigerat.
 • Alla EU-stöd: Ny funktion för återkrav med automatisk kvittering för programperioden 2021-2027.
 • Regionalfonsprogrammen, Fonden för en rättvis omställning, Öresund-Kattegatt-Skagerrak och Aurora: Nytt utseende, presentation av data och inmatning utan CSV-fil till indikatorer.
 • Regionalfonsprogrammen och Fonden för en rättvis omställning: Buggfix, som ibland hindrade uppladdning av CSV-fil för indikatorer.
 • Alla EU-stöd: Buggfix, som gjorde att det inte alltid gick att uppdatera befintliga personalkostnader med CSV-fil.
 • Regionalfonsprogrammen och Fonden för en rättvis omställning: Åtgärdat några trasiga länkar till manualer.
 • Fonden för en rättvis omställning, Öresund-Kattegatt-Skagerrak: Buggfix, som gjorde att det ibland inte gick att fylla i värde för medfinansiering.

 • Alla EU-stöd: Förbättrat beräkningen av växelkurser och anpassat den till EU-kommissionens principer.
 • Alla EU-stöd: Ny funktion för återkrav med automatisk kvittering för programperioden 2021-2027.
 • Regionalfonsprogrammen, Fonden för en rättvis omställning, Öresund-Kattegatt-Skagerrak och Aurora: Nytt utseende, presentation av data och inmatning utan CSV-fil till indikatorer.
 • Regionalfonsprogrammen och Fonden för en rättvis omställning: Buggfix, som ibland hindrade uppladdning av CSV-fil för indikatorer.
 • Alla EU-stöd: Buggfix, som gjorde att det inte alltid gick att uppdatera befintliga personalkostnader med CSV-fil.
 • Regionalfonsprogrammen och Fonden för en rättvis omställning: Åtgärdat några trasiga länkar till manualer.
 • Migrationsverket: Förbättrat prestanda i ärenden med flera ansökan om utbetalningar.
 • Alla EU-stöd: Buggfix, åtgärdat en bugg som gjorde att tidigare skrivna kommentarer till indikatorer ibland försvann efter att en ansökan om utbetalning hade skickats in.
 • Alla EU-stöd: Buggfix, åtgärdat en bugg som gjorde att det inte alltid gick att sortera i personalkostnadstabellen.
 • Öresund-Kattegatt-Skagerrak: Korrigerat ett visningsfel där fel valuta visades, men rätt belopp i verifikaten.

 • Buggfix, belopp och texter som refererade till de gamla förordningarna för deminimis har korrigerats.
 • Buggfix, ärenden i Transportbidraget kan nu bli avvisade och avslagna oavsett om det finns tidigare beslutade ärenden med samma arbetsställe.

 • Efter publicering av handling i Nyps så visas nu en blå informationsruta i handlingen där det framgår vilket beslut den publicerats med.
 • Buggfix, i Handlingar så syns nu rubriken ”Dokument” endast en gång per handling.

 • Handläggare kan redigera belopp i ”Budget”-> ”Sökt servicebidrag” för att kunna hantera kompletteringar som påverkar sökta beloppet.

 • Buggfix för klimat- och miljömål, EU-barometern.
 • m5030, m0349, m5041, m0341 och m5050 nya dimensioner:
  • Utlysning beskrivning
  • Utlysning status
  • Utlysningsdatum start
  • Utlysningsdatum slut
  • Utlysningsperiod.
 • m5030 och m5041 ny dimension Globala mål.
 • m5050 nytt värde Antal AoU.
 • m5205 nytt värde Startvärde Indikator detalj.
 • m5055 kompletteras med stödtyp PROJ.
 • Nya dimensioner Projekttyp, programgeografi, pågående/avslutat till m5005, m5025, m5041, m5055, m5220, m5005, m5025, m5041, m5055 och m5220.
 • Förbättringar i Nypsbarometern:
  • Flyttat urvalslistor och tagit bort urvalsmöjligheter
  • Lagt till Källa i flera vyer
  • Transtyp på transaktioner
  • Beslutsmånad och beslutsdatum i beslutade ärenden
  • Status.

Kontakta oss

En del tekniska problem kan åtgärdas genom att rensa cacheminnet. Om du fortfarande har problem eller har några andra frågor kan du alltid kontakta vår support så hjälper vi dig.