Det här lanserades i systemuppdatering 25 april

Vi uppdaterade våra system den 25 april. Här kan du läsa en sammanfattning om vad som lanserades. Mer utförlig information om vissa förbättringar beskrivs i andra artiklar och utbildningsfilmer.

Systemuppdateringen var schemalagd den 24 april, men på grund av prestandaproblem i systemen behövde vi skjuta upp uppdateringen till den 25 april.

 • Ändrat ordningen på valideringsmeddelanden. Frågor utan svar eller med felaktig information är nu i samma ordning som i formuläret. Detta gäller för alla typer av stöd.
 • Företagsstöd: En sektion för hållbarhet har lagts till i frågeformulären för alla stöd inom Investeringsstöd och Främjandestöd. I sektionen kan sökande besvara hållbarhetsfrågan genom att välja mellan 1–17 hållbarhetsmål och fylla i information om hur de bidrar till respektive mål.
 • Fixat en bugg som gjorde att ett valideringsmeddelande hänvisade till en budgetsektion som inte existerar i formuläret för Servicebidraget och Särskilt driftstöd i Kommersiell Service.
 • Alla fält har fått en enhetlig och tydlig markering för att visa om det är obligatoriska eller valfria fält. Obligatoriska fält markeras med en asterisk "*".
  Valfria fält markeras med "(Valfritt)".
 • Alla EU-program: Bytt namn på båda menyvalen under ”Uppföljning”->”Indikatorer”.
  • Från: ”Aktivitetsindikatorer för investeringsprioriteringen” & ”Resultatindikatorer i linje med specifika mål”
  • Till: ”Aktivitetsindikatorer” & ”Resultatindikatorer”.
 • Alla EU-program: Förtydligat texter kring återkravshanteringen i Nyps.
 • Interreg Aurora: En ny fråga till checklistan och nya informationsbubblor.
 • Regionalfonsprogrammen och Fonden för en rättvis omställning: Uppdaterat informationstexter i Min ansökan och Nyps.
 • Min ansökan: Förtydligat hur sökande som har samma e-postadress på både ett BankID-konto och ett e-konto ska gå tillväga.
 • Min ansökan: Rättat en bugg som gjorde att det inte alltid fungerade att ta bort en delad tillgång till ett ärende.  
 • Alla projektmedel: Gjort det möjligt att dela tillgång per ärende istället för per projekt.
 • Alla EU-stöd: Åtgärdat ett problem med rubriker i lägesrapporten i PDF.
 • Fonden för en rättvis omställning, Öresund-Kattegatt-Skagerrak: Fixat en bugg som gjorde att det ibland inte gick att fylla i värdet för medfinansiering.

 • Alla fält har fått en enhetlig och tydlig markering för att visa om det är obligatoriska eller valfria fält. Obligatoriska fält markeras med en asterisk "*".
  Valfria fält markeras med "(Valfritt)".
 • Nya och förändrade lokala klassificeringar kommer inte att påverka redan inkomna eller beslutade ärenden i Nyps 2020. Nya klassificeringar påverkar bara ärenden som inkommer till systemet efter att förändringen har trätt i kraft. Gäller från och med den 24 april.
 • Alla EU-program: Bytt namn på båda menyvalen under ”Uppföljning”->”Indikatorer”.
   • Från: ”Aktivitetsindikatorer för investeringsprioriteringen” & ”Resultatindikatorer i linje med specifika mål”
   • Till: ”Aktivitetsindikatorer” & ”Resultatindikatorer”.
 • Alla EU-program: Förtydligat texter kring återkravshanteringen i Nyps.
 • Interreg Aurora: En ny fråga till checklistan och nya informationsbubblor.
 • Regionalfonsprogrammen och Fonden för en rättvis omställning: Uppdaterat informationstexter i Min ansökan och Nyps.
 • Ändrat så att det inte går att starta ett nytt ärendebeslut när det ligger en ansökan om utbetalning för komplettering hos sökande.
 • Alla EU-stöd: Gjort förbättringar kring återkravsfunktionen.
 • Regionalfonsprogrammet och Fonden för en rättvis omställning: Lagt till saknade GBER-artiklar i den fördjupade kostnadsredovisningen.
 • Mellersta Norrland: Tagit bort fyra irrelevanta indikatorer. 
 • Finansieringsinstrumenten, Polisen & Migrationsverket: Förbättringar i databasen som underlättar rapportering.
 • Interreg-programmen: Fixat en bugg som gjorde att det inte gick att lägga till medfinansiering
 • Interreg-programmen: Fixat en bugg som gjorde att procentsatser på schabloner visades felaktigt i gränssnittet, trots att beräkningen var korrekt.
 • Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak: Fixat en bugg som hindrade redigering av ”Arbetspaket och Aktiviteter” av en ansökan om utbetalning hade påbörjats.
 • Interreg Aurora: Fixat en bugg som gjorde att det automatiska e-postmeddelandet "Ny händelse - Beslut" skickades på svenska istället för på engelska, även när meddelandet var avsett att vara på engelska.
 • Interreg Sverige-Norge: Ändrat interventionsområden.

 • En ny sektion för hållbarhet har införts under handläggningsuppgifterna för beslut om stöd. I denna sektion utvärderas de hållbarhetsmål som valts av en sökande. Varje hållbarhetsmål har ett obligatorisk radioknappsalternativ med ett bedömningsvärde och ett valfritt textfält för kommentarer.

 • Fixat en bugg, budgetsektionen i Wordfilen av originalansökan i Servicebidrag och Särskilt driftstöd är borttagen. Värdena i ”Preliminärt Beviljat driftstöd” och ”Antal km till närmsta försäljningsställe” skickas till Wordfilen vid generering av beslutsmallen.  
 • Fixat en bugg i Servicebidrag och Särskilt driftstöd som gör att det går att välja Nedskrivning som alternativ vid startande av ny beredning.

 • Fixat en bugg som gör att fält under Projektinformation kan redigeras vid ansökan om utbetalning. Fälten kan nu bara redigeras i ansökan om stöd, och när statusen är "under beredning".

 • Fixat en bugg som gör att validering mot bidragsbelopp sker även vid avslag.

Kontakta oss

En del tekniska problem kan åtgärdas genom att rensa cacheminnet. Om du fortfarande har problem eller har några andra frågor kan du alltid kontakta vår support så hjälper vi dig.